Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu w...

Sesje Rady Powiatu

24-04-2019

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VIII Sesji Rady Powiatu oraz IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Przedstawienie informacji Prezesa Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Rykach” dotyczącej działań zmierzających do rozpoczęcia działalności przez Szpital Powiatowy w Rykach.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Rykach oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w 2018 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  3. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu ryckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu ryckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
Powrót