Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XI Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

15-05-2019

Zaproszenie na XI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach w zakresie działalności oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie ryckim w 2018 r.
 6. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotyczącej stanu sanitarnego powiatu ryckiego za 2018 r.
 7. Przedstawienie informacji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych z realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o.” nieruchomości zabudowanej budynkami szpitala powiatowego w Rykach na okres 10 lat.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
Powrót