Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XII Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

12-06-2019

Zaproszenie na XII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji Prezesa Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Rykach” dotyczącej działań zmierzających do rozpoczęcia działalności przez Szpital Powiatowy
  w Rykach.
 5. Raport o stanie Powiatu Ryckiego za 2018 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Ryckiego za 2018 r.,
  2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Ryckiego za 2018 r.,
  3. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rykach wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
  z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2018 r.,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2018 r.,
  3. zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2018 r.,
  4. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2018 r.,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia
   i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
   z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r.,
  2. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2018 roku,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Powiatowa w Rykach w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Pływalnia Powiatowa w Rykach.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Łysoń
 
 
 
 
 
Powrót