Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

22-11-2019

Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. /środa/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja o realizacji zadań w zakresie drogownictwa i przygotowaniu do sezonu zimowego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,
  2. w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
  3. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021”,
  4. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  5. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku,
  6. zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rycki, udostępnionych dla operatorów
   i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach dotyczących przekształcenia szkół zgodnie z art. 152 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 146 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017., poz. 60; z późn. zm.):
  1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach,
  2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Licem Ogólnokształcącego w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rykach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Architektury Krajobrazu w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektrycznego w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomicznego w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  17. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Hotelarskiego w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  18. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Handlowego w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  19. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  20. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  21. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Rolniczego w Sobieszynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie,
  22. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Agrobiznesu w Sobieszynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie,
  23. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Architektury Krajobrazu w Sobieszynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie,
  24. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Sobieszynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Łysoń
Powrót