Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

12-12-2019

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XXII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu w Rykach oraz XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja nt. bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Rykach.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,
  2. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2020:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  4. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i wniosków radnych,
  5. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych i wniosków radnych,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr I/7/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
  w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Rykach oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Łysoń
Powrót