Tutaj jesteś Gospodarka Aktualności Gospodarka Stanowisko Rady Powiatu w Rykach w...

Aktualności - Gospodarka

03-11-2016

Stanowisko Rady Powiatu w Rykach w sprawie sytuacji w rolnictwie

Zdjęcie Artykułu

Rada Powiatu w Rykach, w związku z licznymi problemami polskich rolników, apeluje o podjęcie przez władze państwowe działań zmierzających do poprawy sytuacji w rolnictwie. Uważamy, że konieczne jest ustabilizowanie w szczególności zbytu zbóż, żywca, owoców i warzyw. Konieczne jest uruchomienie krajowego programu dopłat dla producentów owoców i warzyw oraz zaangażowanie podmiotów państwowych w skup zbóż. Niezbędne jest kontynuowanie i wzmocnienie działań w zakresie promocji polskich produktów rolnych w celu wzrostu ich eksportu.

Dostrzegamy potrzebę wsparcia producentów mleka nie tylko w oparciu o unijny pakiet wsparcia. W ostatnich dwóch latach nastąpił drastyczny spadek cen mleka a producenci mleka dotknięci byli także karami za nadprodukcję. Unijny pakiet wspiera tylko tych, którzy zaniechali produkcji lub ją znacząco zmniejszą.

Rada Powiatu w Rykach wyraża zaniepokojenie niedostatecznymi działaniami podejmowanymi   w związku z wystąpieniem choroby trzody chlewnej ASF. Afrykański pomór świń stanowi zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej i przemysłu mięsnego. Niedostateczne rekompensaty oraz wadliwe zasady i limity zagospodarowania trzody z obszarów zagrożenia wirusem ASF wpłynęły negatywnie na sytuację wielu producentów. Należy też zwrócić uwagę na spory kompetencyjne pomiędzy instytucjami rządowymi uczestniczącymi w zwalczaniu zagrożenia ASF. Mieliśmy tego przykład na terenie naszego powiatu w przypadku działań policji i inspekcji weterynaryjnej.

Apelujemy o wstrzymanie lub zmodyfikowanie projektowanych przepisów w zakresie prawa wodnego, które w obecnym kształcie doprowadzą do zniszczenia polskiej gospodarki rybackiej  i wpłyną negatywnie na rentowność produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego. Dotyczy to m.in. gospodarstwa rybackiego prowadzonego przez Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Wprowadzenie opłat za pobór wody do celów chowu lub hodowli ryb nijak się ma do Dyrektywy Wodnej UE, która przewiduje koszty za „usługi wodne” a nie za korzystanie z własnych stawów rybackich. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że wysokie przewidywane opłaty za korzystanie z wody ponosić będą rolnicy, którzy dotychczas byli z nich zwolnieni a w przypadku zakładów przetwórczych nastąpi nawet 20 krotny wzrost kosztów zużycia wody.

Wzywamy do ochrony naszego rynku przed napływem żywności z Kanady i USA w ramach negocjowanych przez UE umów CETA oraz TTIP. Skala przewidywanego importu może doprowadzić do likwidacji licznych gospodarstw i producentów żywności w Polsce, którzy nie będą w stanie konkurować z kanadyjskimi i amerykańskimi koncernami. Wzywamy do ochrony upraw przed roślinami GMO.  W naszych warunkach nie jest możliwe zachowanie

odrębności upraw GMO od upraw tradycyjnych i ekologicznych, czego dowodzą doświadczenia polskie w przypadku kukurydzy i rzepaku. Wyniki zagranicznych badań wskazują, że zmodyfikowane transgeny mogą przeniknąć do dzikich gatunków roślinnych, tworząc „superchwasty”, a nawet z czasem przedostać się w obręb rezerwatów przyrody i parków narodowych, prowadząc do ograniczenia bioróżnorodności.

Biorąc pod uwagę znaczenie przedstawionych problemów polskiego rolnictwa zwracamy się do władz Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie stanowczych działań mających na celu pomoc rolnikom.

Stanowisko Rady Powiatu w Rykach z dnia 24 października 2016 r. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [379.04 KB]

Powrót