Tutaj jesteś Gospodarka Aktualności Gospodarka Podpisanie umowy w ramach...

Aktualności - Gospodarka

24-07-2017

Podpisanie umowy w ramach partnerskiego projektu „e-Geodezja”

Zdjęcie Artykułu

18 lipca 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskie”.

187 500 000 zł – to kwota jaka widnieje na podpisanej umowie o dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Swoje podpisy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ulicy Grottgera złożyli przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego – pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Lubelskiego – pełniącego rolę lidera w imieniu wszystkich powiatów województwa w ramach projektu.

Podpisanie umowy jest ukoronowaniem wspólnych prac nad przygotowaniem tego ważnego dla regionu lubelskiego projektu. W ramach przedsięwzięcia planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy, dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Ponadto, droga i formalności związane z obsługą mieszkańców w zakresie geodezji i kartografii świadczonych przez powiaty zdecydowanie się skróci. Możliwe będzie to dzięki planowanemu udostępnieniu e-usług umożliwiających załatwienie spraw szybciej, niektórych nawet bez konieczności wychodzenia z domu!

Już teraz trwają prace nad opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, zaś 12 lipca br. ogłoszone zostało postępowanie na pierwszy etap zadania pn. „Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Efektem realizacji projektu będzie „ucyfrowienie” niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego.

Zadanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 mln złotych, z czego 85 % to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, zaś pozostałe 15 % stanowią środki budżetu Państwa oraz wkład własny partnerów.

 

Podpisanie umowy w ramach partnerskiego projektu „e-Geodezja”

Powrót