Tutaj jesteś Gospodarka Aktualności Gospodarka Rozmawiali o potrzebach,...

Aktualności - Gospodarka

26-10-2017

Rozmawiali o potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach w zakresie wsparcia unijnego dla JST, biznesu i NGO

Zdjęcie Artykułu

19 października 2017 r. w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach (o godz. 16.00) oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie ( o godz. 18.00) odbyła się konferencja społeczno -gospodarczo-samorządowa pt. „Wsparcie dla JST, Biznesu i NGO – potrzeby, oczekiwania, możliwości – dialog dla kompetencji jutra”. Gośćmi specjalnymi spotkań byli: Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Grzegorz Kapusta Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Gospodarzem konferencji był Stanisław Jagiełło Starosta Rycki.

W konferencji udział wzięli również eksperci: Radosław Tkaczyk Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Marcin Protas Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  

Głównym tematem obydwu spotkań był rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu ryckiego z udziałem środków unijnych. Możliwości w tym zakresie, w kontekście obecnej i przyszłej perspektywy finansowania, przybliżył Krzysztof Hetman.  Poseł do Parlamentu Europejskiego podkreślił, że po 2020 r. budżet UE będzie mniejszy, a co za tym idzie mniejsze będą środki dla poszczególnych państw członkowskich.  Odczują to szczególnie samorządy lokalne, dla których możliwości pozyskania środków będą zdecydowanie mniejsze. Natomiast skorzystają przedsiębiorcy, którzy będą realizować innowacyjne działania.

Wicemarszałek Grzegorz Kapusta zachęcał zarówno samorządowców, przedsiębiorców jak i  przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania wniosków o dofinansowanie działań z funduszy strukturalnych. Podkreślił, że obecnie jesteśmy na półmetki obecnego okresu finansowania, dlatego też trzeba się spieszyć ze składaniem wniosków. G. Kapusta stwierdził również, że dotychczasowa aktywność samorządów i organizacji z terenu powiatu ryckiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest bardzo wysoka.

Gospodarz konferencji, Stanisław Jagiełło Starosta Rycki zachęcał przedstawicieli lokalnego biznesu do aktywnego udziału w tworzonej przez samorząd Powiatowej Radzie Gospodarczej. Zgodnie z założeniami Rada jest organem pomocniczym Starosty Ryckiego w sprawach dotyczących bieżących zagadnień rozwoju społecznego i gospodarczego Powiatu Ryckiego.

Na zakończenie obydwu spotkań odbył się panel dyskusyjny z ekspertami z departamentów UM WL, którzy udzielali indywidualnych porad i informacji z zakresu pozyskiwania środków z regionalnych programów operacyjnych.

Rozmawiali o potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach w zakresie wsparcia unijnego dla JST, biznesu

Powrót