Tutaj jesteś Gospodarka Aktualności Gospodarka Podpisanie umowy na realizację zadnia...

Aktualności - Gospodarka

08-06-2018

Podpisanie umowy na realizację zadnia „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie”

Zdjęcie Artykułu

W dniu 24 maja 2018 r. Starosta Rycki – Stanisław Jagiełło, Wicestarosta Rycki – Stanisław Włodarczyk oraz Skarbnik Powiatu - Pani Aneta Działa, w imieniu Powiatu Ryckiego podpisali umowę na realizację zadnia „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie”.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej realizacją prac budowlanych zajmie się firma „Eurocourt” Sp. z o.o. z Radomia. Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia do dnia 17 sierpnia 2018 r. W dniu 4 czerwca 2018 r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane.
 
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 1 481 658,00 zł brutto. W ramach zadania zostanie zrealizowane:
  • Boisko wielofunkcyjne o wym. 30x48 m o nawierzchni z poliuretanu wraz z
  • wyposażeniem sportowym oraz ogrodzeniem panelowym;
  • Boisko do piłki nożnej o wym. 62x30 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
  • wyposażeniem;
  • Boisko do piłki plażowej o wym. 8x16 m;
  • Bieżnia 4 torowa o wym. 4,88x102 m i nawierzchni poliuretanowej;
  • Skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej;
  • Rzutnia pchnięcia kulą o nawierzchni betonowej oraz polu upadku o nawierzchni
  • żwirowej;
  • Ścieżka zdrowia;
Poza wyżej wymienionymi obiektami planuje się wykonanie utwardzonych ciągów pieszo jezdnych. Zbudowane będzie również ogrodzenie z paneli z prętów stalowych ocynkowanych wraz z bramą. Ponadto przewidziano 38 ławek stalowo-drewnianych , 8 ławek stalowych, uchylnych koszy na śmieci, stojaki na rowery oraz tablice informacyjną. Wykonawca poza zagospodarowaniem ternu, w obowiązku ma przebudować przyłącze energetyczne.
 
Przewiduje się, że na budowanych obiektach będą odbywały się zawody na poziomie szkolnym (szczebel gminny i powiatowy) oraz inne rozgrywki i imprezy rekreacyjno – sportowe. Obiekty sportowe będą ogólnodostępne, wykorzystywane do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dzieci młodzieży i społeczności lokalnej – szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu. Budowane obiekty spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników. Wykładzina syntetyczna boisk będzie produktem przeciw urazowym.

Podpisanie umowy na realizację zadnia „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1

Powrót