Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... NPPDL Poprawa spójności komunikacyjnej...

NPPDL

Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu ryckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1423L i 1428L

Zdjęcie Artykułu

Za kwotę 1 004 162,68 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (dofi - nansowanie budżetu państwa 301 248,00zł

Powrót