Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... POKL Archimedes

POKL

Archimedes

Zdjęcie Artykułu

Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Rykach w ramach umowy podpisanej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Projekt realizowano w latach 2008 – 2012. Otrzymana kwota wsparcia – 143 832 zł.

Celem projektu było podniesienie kwalifi kacji zawodowych pracowników placówek oświatowych w powiecie ryckim. Całkowity koszt przedsięwzię- cia zamknął się w kwocie 164 640 zł, z czego 139 944 zł stanowiło dofi nansowanie z POKL. Projekt był realizowany od lutego do sierpnia 2010 r. W projekcie uczestniczyło 120 nauczycieli.

Powrót