Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... POKL Praktyka czyni mistrza

POKL

Praktyka czyni mistrza

Zdjęcie Artykułu

Projekt realizowany przez Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie. Celem projektu było podniesienie umiejętno- ści zawodowych i nabycie doświadczenia poprzez organizację staży dla uczniów techników we współ- pracy z pracodawcami. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano we współpracy z pracodawcami sta- że dla 88 uczniów. Wartość projektu – 386,606 zł. Rok realizacji – 2012.

Powrót