Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... POKL Licea Powiatu Ryckiego – szkołami...

POKL

Licea Powiatu Ryckiego – szkołami równych szans

Zdjęcie Artykułu

Projekt realizowany przez powiat rycki. Okres realizacji projektu od 01 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. Celem głównym projektu było zmniejszenie dysproporcji w osiąganych wynikach oraz rozwój kompetencji kluczowych u 277 uczniów, poprzez wdrożenie zmodernizowanych i kompleksowych programów nauczania w dwóch liceach ogólnokształcących powiatu ryckiego: I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach oraz Liceum Ogólnokształcą- cym w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Uczniowie zakwalifi kowani do projektu korzystali z: dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej; dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe; grupowego i indywidualnego poradnictwa edukacyjno – zawodowego; wyjazdów naukowych do laboratoriów/pracowni w Lublinie (KUL, Instytut Agrofi - zyki PAN). Wartość projektu – 297 054 zł.

Powrót