Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... POKL Kompleksowe wspomaganie szkół i...

POKL

Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim

Zdjęcie Artykułu

Projekt realizowa- - 58 - Przyczynek do dziejów POWIATU RYCKIEGO ny przez powiat rycki. Okres realizacji projektu od 01 kwietnia 2014 r. do 30 września 2015 r. Wartość projektu – 1 716 709, 28 zł. Cel główny projektu – podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 54 szkół i 4 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez stworzenie do 30.09.2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Powrót