Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... POKL Program upowszechniania aktywnej...

POKL

Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze

Zdjęcie Artykułu

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych,pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych oraz małoletnich przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ryckiego.

Projekt jest częściowo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a częściowo ze środków własnych powiatu.

W ramach programu realizowane są indywidualne programy usamodzielnienia, kontrakty socjalne z małoletnimi dziećmi w wieku 15-18 pochodzącymi z rodzin zastępczych, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych: integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna. Instrumenty aktywnej integracji są dobierane według indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 

Powrót