Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... PROJEKTY RPO Budowa pływalni powiatowej w Rykach

RPO

26-05-2015

Budowa pływalni powiatowej w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Pływalnia Powiatowa w Rykach została wybudowana w ramach projektu pn. „Budowa pływalni powiatowej w Rykach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2007 – 2013, VIII Osi Priorytetowej: Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

 

Wartość projektu 13 254 019,90 PLN
Dofinansowanie UE 9 983 497,32 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 26-05-2015

 

Realizacja przedsięwzięcia, od złożenia wniosku do komercyjnego uruchomienia obiektu, trwała prawie cztery lata tj. od 03 lipca 2009 do 19 kwietnia 2013 r., przy czym sam proces budowlany zamknął się okresem 30 czerwca 2011-20 marca 2013, tj. jeden rok i 9 miesięcy. Decyzję w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu podjęła Rada Powiatu w Rykach III kadencji, zaś prace pilotował Zarząd Powiatu na czele ze ś. p. Leszkiem Filipkiem – starostą ryckim.

W okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie do uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania trwała „batalia” o ujęcie projektu na liście projektów którym przyznano dofi nansowanie. Ostatecznie, w dniu 26 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał z Powiatem Ryckim reprezentowanym przez starostę ryckiego – Stanisława Jagiełło oraz wicestarostę ryckiego Tadeusza Oryla umowę o dofinansowanie projektu „Budowa pływalni powiatowej w Rykach”.


Wartość przedsięwzięcia opiewała na kwotę 16 609 319,61 zł, zaś wartość dofinansowania wyniosła 13 225 334,33 zł. Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych, Powiat Rycki – Beneficjent projektu przeprowadził postępowanie przetargowe w ramach którego wpłynęło 12 ofert. Po dokonaniu oceny ofert, w dniu 30 czewca 2011 r. zawarto umowę z firmą Instalbud Rzeszów Sp. z o.o. na budowę pływalni.

W wyniku realizacji projektu powstała pływalnia posiadająca następujące elementy:

  • basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m o zmiennej głębokość 1,2 – 1,8 m.
  • basen do nauki pływania i rekreacyjny wykonany jako jedna niecka z wydzielonymi funkcjami.
  • brodzik dla dzieci, o zmiennej głębokości 0,30 – 0,50 m wzbogacony o zjeżdżalnię suchą typu „słoń”
  • – dwie wanny z hydromasażem, o pow. około 3,5 m2 przeznaczone dla siedmiu osób każda. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 350 C
  • zjeżdżalnia rurowa wewnętrzna o długości ślizgu około 100 m

Obiekt sportowy zarządzany jest przez Pływalnię Powiatową w Rykach – samorządowy zakład budżetowy powołany przez powiat rycki. Dyrektorem obiektu jest Arkadiusz Dąbrowski. Pływalnia, zapewnia klientom całą gamę biletów, zarówno indywidualnych, grupowych jak i rodzinnych, oraz karnetów wielofunkcyjnych od 50 do 1000 zł (atrakcyjne rabaty do 30%) lub indywidualnych (nielimitowane wejścia przez określony okres czasu – od miesiąca do roku). Pływalnia organizuje dodatkowe zajęcia – naukę pływania dla dzieci i dorosłych, doskonalenie umiejętności pływackich, aqua fi tness, aqua zumbę.

Pływalnia została dobrze przyjęta przez społeczeństwo, w 2013 r. (10,5 miesiąca funkcjonowania obiektu) zanotowano blisko 73 tys. odwiedzin, do sierpnia 2014 r. ilość ta przekroczyła 77 tys. Było to możliwe dzięki licznym promocjom wprowadzanym przez zarządcę obiektu w porozumieniu z Zarządem Powiatu Ryckiego, jak chociażby tanie pływanie, gdzie godzina pływania kosztowała jedynie 2 zł, czy nielimitowane czasowo wejścia wakacyjne. Osoby doskonalące swoje umiejętności pływackie, mogły je zaprezentować na zawodach pływackich, które dotychczas odbyły się dwukrotnie i przyciągnęły rzesze pływaków w różnych grupach wiekowych nie tylko z terenu powiatu ryckiego. Wydarzenia te są sygnowane przez najwyższe władze powiatu m. in. Hannę Czerską Gąsiewską – Przewodniczącą Rady Powiatu oraz Stanisława Jagiełło – starostę ryckiego.

Dzięki funduszom unijnym powstał obiekt, w którym corocznie możemy realizować projekty ministerialne, pozwalające najmłodszym uczestnikom (uczniom klas trzecich szkół podstawowych) nabyć podstawowe umiejętności pływackie. W 2014 r. dzięki środkom fi nansowym z Ministerstwa Sportu w ramach projektu „Umiem pływać” oraz wkładom własnym wszystkich gmin z terenu powiatu ryckiego pierwsze kroki na polu pływania stawia ponad 600 uczniów.

Budowa obiektu Pływalni Powiatowej w Rykach, była sztandarową inwestycją powiatu ryckiego, której wymierne korzy- ści możemy obserwować już dziś, a jeszcze bardziej uwidocznią się one w latach przyszłych. Nasza pływalnia jest miejscem gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno zapaleni pływacy – doskonaląc swoje umiejętności, dzieci i młodzież, dla któ- rych jest to miejsce świetnej zabawy oraz osoby czynne zawodowo i emeryci, dla których jest to miejsce relaksu i odpoczynku.

 

Powrót