Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Konferencje Samorządowcy i przedsiębiorcy...

Konferencje

27-04-2015

Samorządowcy i przedsiębiorcy debatowali o rozwoju lokalnej gospodarki

Zdjęcie Artykułu

8 kwietnia w restauracji Jakubowa Izba odbyła się konferencja pn. „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich innowacyjności” w ramach projektu „Wystartuj z Biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” realizowanego przez Powiat Rycki. Była to pierwsza z trzech konferencji zaplanowanych w ramach projektu.

Przybyłych na spotkanie gości powitał Starosta Rycki Stanisław Jagiełło: Z pewnością dla większości z Państwa nazwa tego projektu brzmi znajomo. Nie mylicie się Państwo. W 2011 r. samorząd powiatowy realizował przedsięwzięcie w ramach, którego powstało m.in. logo i hasło promujące nasz region: „Powiat Rycki - Wystartuj z Biznesem”. Obecny projekt jest jego kontynuacją - powiedział S. Jagiełło -Szanowni Państwo, o tym czym jest promocja i jaka jest jej siła oddziaływania można by długo opowiadać. Z pewnością jest to pojęcie, które obecnie funkcjonuje w każdej dziedzinie. Aby odnieść sukces na rynku gospodarczym i inwestycyjnym konieczne jest połączenie sił. Zarówno tych ze strony przedstawicieli gospodarki jak i samorządu. Dzięki temu nasz Powiat będzie regionem, który zarówno w kraju jak i poza granicami będzie kojarzył się jako miejsce przyjazne inwestorom, otwarte na kooperację oraz atrakcyjne i konkurencyjne dla przedstawicieli wszelkich gałęzi gospodarki.

Na konferencję przybyli przede wszystkim przedstawiciele podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu ryckiego, jak również samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedstawiciele oświaty, wojska, policji i straży pożarnej.

Program konferencji był niezwykle zróżnicowany, tak aby jak najpełniej przybliżyć uczestnikom tematykę spotkania. Zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję osoby, którym problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy nie są obce, które na co dzień wspierają przedsiębiorców oraz dbają o pozytywny wizerunek polskiej gospodarki - powiedział Starosta Stanisław Jagiełło przedstawiając prelegentów występujących podczas spotkania, wśród których znaleźli się:

-  Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który mówił o wsparciu przedsiębiorczości, jako priorytecie działań Unii Europejskiej i Województwa Lubelskiego;

-  Katarzyna Dwórznik ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, która opowiadała o rozwoju i znaczeniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej;

-  Jan Matysik ekspert ds. public relations i komunikacji marketingowej, od którego uczestnicy spotkania dowiedzieli się o tym jak wykorzystać markę regionu, powiatu, gminy i firmy w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej;

-  Andrzej Danilkiewicz strateg gospodarczy, który przybliżył kwestie zasobów lokalnych jako czynnika wpływającego na konkurencyjność gospodarki;

-  Katarzyna Kiszczak przedstawicielka Departamentu Zarządzającego Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, która opowiedziała o tym jak i na co można pozyskać fundusze z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego;

-  Tadeusz Buczek przedstawiciel Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którego wystąpienie dotyczyło regionalnego systemu wsparcia inwestorów i ekspertów z województwa lubelskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego jako narzędzia do rozwoju innowacji w gospodarce;

-  Radosław Tkaczyk Wicedyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, od którego zebrani dowiedzieli się o możliwościach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w nowym okresie programowania;

-  Teresa Wawer Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędy Pracy, której wystąpienie dotyczyło nowego instrumentu na rynku pracy jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami odbywały się panele dyskusyjne, tak aby zebrani jak najpełniej poznali tematykę wystąpienia danego prelegenta oraz w pełni „wykorzystali” jego wiedzę i doświadczenie, w kontekście funkcjonowania własnej firmy.  

Projekt „Wystartuj z Biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna. Całkowita wartość projektu wynosi 484.066,50 zł z czego 85% czyli 411.456,52 zł stanowi dofinansowanie z RPO, natomiast pozostałe 15% (72.609,98 zł) to wkład własny Powiatu Ryckiego.

Celem projektu jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu są ukierunkowane na: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, promocję gospodarczą, rozwój przedsiębiorczości oraz umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.

  Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 

 

Samorządowcy i przedsiębiorcy debatowali o rozwoju lokalnej gospodarki

Powrót