Konferencje

27-04-2015

Zaproszenie

Zdjęcie Artykułu

„Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” pod taką nazwą 29 kwietnia 2015 r. w Restauracji Jakubowa Izba odbędzie się druga konferencja w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” realizowanego przez Powiat Rycki. Spotkanie skierowane jest do członków stowarzyszeń i instytucji wspierających inicjatywy społeczne.

Celem projektu jest m.in.: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, rozwój przedsiębiorczości, umocnienie marki gospodarczej, jak również promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych Powiatu Ryckiego.

Zamierzenia te będą realizowane poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Konferencja pn. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” jest drugą, z zaplanowanych trzech konferencji w ramach projektu„Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”.

PROGRAM KONFERENCJI 

 Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy

Powrót