Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Konferencje Konferencja międzynarodowa pn....

Konferencje

22-05-2015

Konferencja międzynarodowa pn. „Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego”

Zdjęcie Artykułu

„Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego” to tytuł trzeciej międzynarodowe konferencji w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, która odbędzie się 27 maja 2015 r. w restauracji Jakubowa Izba.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli samorządu, gospodarki, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Celem projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, jest m.in.:zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, rozwój przedsiębiorczości, umocnienie marki gospodarczej, jak również promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych Powiatu Ryckiego.

Zamierzenia te będą realizowane poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

 Konferencja międzynarodowa - PROGRMAM KONFERENCJI

   Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 

Powrót