Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Konferencje Konferencja międzynarodowa „...

Konferencje

02-06-2015

Konferencja międzynarodowa „ Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego”

Zdjęcie Artykułu

27 maja w Restauracji Jakubowa Izba odbyła konferencja międzynarodowa pn. „Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego”. Było to trzecie, a zarazem ostatnie spotkanie w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, skierowane do wszystkich, którym bliski jest temat sukcesu gospodarczego Powiatu Ryckiego zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. W konferencji uczestniczyli m.in. samorządowcy i przedsiębiorcy z Rejonu Kowelskiego na Ukrainie.

W trakcie spotkania poruszano tematy związane z poprawą skuteczności promocji regionu i zdolności do przyciągania inwestycji z zewnątrz. Mowa była również o sposobach prowadzeniu w kraju i za granicą efektywnego i zakrojonego na szeroką skalę marketingu regionalnego oraz wspomaganiu mechanizmów powiązania inwestycji publicznych z przedsięwzięciami komercyjnymi.  

Prelekcje wygłosili następujący eksperci:  

- Agnieszka Wójcik, trener i menadżer, kontroler finansowy, doktorantka współpracująca z Zakładem Finansów Gospodarczych na Wydziale Ekonomicznym UMCS, doradca gospodarczy ( wystąpienie na temat „Model biznesowy jako narzędzie zarządzania rozwojem gospodarczym JST” ),

- Ludmiła Buchowcewa, Dyrektor Informacyjno-Konsultacyjnego Centrum Oświaty i Pośrednictwa Pracy w Polsce „GRANT” w Kowlu(wystąpienie na temat„Potencjał i możliwości współpracy polsko - ukraińskiej”),

- Alina Kowalczyk-Juśko, doktor nauk rolniczych, adiunkt na Wydziale BiogospodarkiUniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ( wystąpienie na temat „Formy wspierania i promocji powiązań inwestycji publicznych z przedsięwzięciami komercyjnymi oraz badaniami naukowymi w kontekście wdrażania inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w latach 2014-2020”),

- Piotr Janczarek, Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubelskiego ds. Cyfryzacji,Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych ( wystąpienie na temat „Budowa potencjału gospodarczego powiatu ryckiego w oparciu o wpieranie i promocję rozwoju łańcucha żywnościowego w kontekście wdrażania kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego - BIOGOSPODARKI”).

Podczas spotkania Stanisław Jagiełło przedstawił informację o powołaniu Powiatowej Rady Gospodarczej działającej przy Staroście Ryckim. Członkami Rady mogą być reprezentanci środowiska naukowego w dziedzinie ekonomii, polityki społecznej, prawa lub socjologii, środowiska przedsiębiorców oraz reprezentanci samorządów lokalnych. Do zadań Rady należy m.in.: działanie na rzecz wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnego rynku pracy, analiza projektów prorozwojowych dotyczących Powiatu Ryckiego jak również przedstawienie metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem celów polityki gospodarczej i społecznej Powiatu. 

W trakcie konferencji Starosta Rycki, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu podpisali porozumienie w sprawie powołania Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Ryckiego. Porozumienie obejmuje współdziałanie samorządów w następujących obszarach: gospodarka przestrzenna, oświata, kultura i sport, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy, działalność na rzecz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, aktywizacja zawodowa mieszkańców, promocja gospodarcza i turystyczna regionu, bezpieczeństwa publicznego, efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz działań stron Porozumienia. (treść dokument w załączniku).

Jednym z punktów spotkania było podpisanie LISTU INTENCYJNEGO w zakresie współpracy samorządu Powiatu Ryckiego i samorządu Rejonu Kowelskiego w zakresie rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, nauki, oświaty, kultury, sportu i turystyki.  List podpisali: ze strony Powiatu Ryckiego - Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska, ze strony Rejonu Kowelskiego - Przewodniczący Rady Powiatu Kowelskiego Igor Werczuk (treść dokumentu w załączeniu).

Dobrymi praktykami w zakresie wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych podzielili się z uczestnikami konferencji przedstawiciele samorządów, podmiotów gospodarczych i instytucji funkcjonujących na terenie Powiatu Ryckiego: P.P.H.U. AKKO w Rykach, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Urząd Miasta Dęblin oraz Spółdzielnia Mleczarska w Rykach.

LIST INTENCYJNY

POROZUMIENIE

Konferencja międzynarodowa „ Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego”

Powrót