Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Konferencje Zaproszenie na konferencję

Konferencje

27-04-2015

Zaproszenie na konferencję

Zdjęcie Artykułu

Od czerwca ubiegłego roku Powiat Rycki realizuje projekt pn. „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”. Przedsięwzięcie jest niejako kontynuacją projektu z 2011 r., kiedy to zostało opracowane m.in. logo Powiatu Ryckiego. 8 kwietnia 2015 r. odbędzie się pierwsza z trzech zaplanowanych w ramach projektu konferencji, skierowana do przedsiębiorców oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Celem obecnie realizowanego projektu jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców jak również osób zajmujących się tematyką wykorzystywania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego.  Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą ukierunkowane na:
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
  • promocję gospodarczą,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.  
 
Cele przedsięwzięcia będą realizowane m.in. poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.
 
Pierwsza z trzech zaplanowanych konferencji odbędzie się 8 kwietnia 2015r w Restauracji Jakubowa Izba, której tematem przewodnim jest „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich innowacyjności”.
 
 
Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 
Powrót