Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Wystartuj z biznesem - Promocja...

Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego

27-04-2015

Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego

Zdjęcie Artykułu

25 czerwca 2014 r. Powiat Rycki podpisał umowę na realizację kolejnego projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”. Jego celem jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców jak również osób zajmujących się tematyką wykorzystywania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego.  Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą ukierunkowane na:
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu ,
  • promocję gospodarczą i turystyczną,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.  
 
Cele przedsięwzięcia będą realizowane m.in. poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych i konferencjach branżowych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie oraz utworzenie dwóch strategicznych programów: „Programu promocji lokalnych produktów” i „programu promocji rozwoju zaplecza dla branży logistycznej”. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 484.066,50 zł. z czego 85% czyli 411.456,52 zł stanowi dofinansowanie z RPO, natomiast pozostałe 15 % (72.609,98 zł) wkład własny Powiatu Ryckiego.
Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy.
Powrót