Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Targi i Konferencje Konferencja Naukowa pn. Kreatywność w...

Targi i Konferencje

28-09-2015

Konferencja Naukowa pn. Kreatywność w Turystyce

Zdjęcie Artykułu

24 września 2015 r. w ramach realizacji projektu pn. „Wystartuj z biznesem - Promocja powiatu ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”, przedstawiciele Powiatu Ryckiego uczestniczyli w Konferencji Naukowej pn. „Kreatywność w Turystyce”, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nasz region reprezentowali: Dariusz Piwoński - przedstawiciel Stowarzyszenia Nowy Leopoldów, Mariusz Łuczyński - przedstawiciel Biura Turystyki Szkolnej w Dęblinie oraz Wojciech Niedziółka - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach.
 
Była to II edycja konferencji z cyklu „Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym". W trakcie spotkania poruszano następujące zagadnienia:
  • innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu turystyką,
  • kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych,
  • nowe trendy w rozwoju turystyki,
  • nowe formy promocji i marketingu turystycznego,
  • kreatywne rozwiązania w turystyce.
 
Uczestnictwo Powiatu Ryckiego w Konferencji Naukowej pn. „Kreatywność w Turystyce” było elementem realizacji projekt „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  Działanie 2.4 schemat B -  Marketing gospodarczy

Kreatywność w turystyce

Powrót