Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Targi i Konferencje II Wschodni Kongres Gospodarczy w...

Targi i Konferencje

30-09-2015

II Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

Zdjęcie Artykułu

Europa Wschodnia - gospodarka, współpraca, przyszłość, Pogranicze - szanse w sąsiedztwie, Regiony Polski Wschodniej - horyzont 2020 oraz Biznes w Polsce Wschodniej to główne nurty tematyczne Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Druga edycja największej imprezy biznesowej Polski Wschodniej odbyła się w Białymstoku 24-25 września 2015 r.

Powiat Rycki na konferencji reprezentowali przedstawiciele podmiotów gospodarczych funkcjonujących na naszym terenie: Piotr Cąkała, Konrad Woźniak oraz Jacek Wąsik.
 
Kongres Gospodarczy obejmował zarówno problematykę geopolitycznych uwarunkowań rozwoju gospodarki na wschodzie Europy, kwestie bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i transgranicznej jak również znaczenie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, jak i szczegółowe analizy ważnych obszarów gospodarki - energetyki, rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, handlu, turystyki i hotelarstwa.
 
Uczestnicy Kongresu skoncentrowali się na tematach kluczowych dla przyszłości i rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. W spotkaniach  udział wzięli goście z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy - politycy, liderzy życia gospodarczego, przedstawiciele polskich i zagranicznych firm, eksperci i naukowców.
 
 
Uczestnictwo Powiatu Ryckiego w Konferencji II Wschodni Kongres Gospodarczy było elementem realizacji projekt „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  Działanie 2.4 schemat B -  Marketing gospodarczy

II Wschodni Kongres Gospodarczy

Powrót