Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... RPO Wystartuj z biznesem - Promocja... Targi i Konferencje Turystyka sportowa - ogólnokrajowa...

Targi i Konferencje

28-10-2015

Turystyka sportowa - ogólnokrajowa konferencja naukowa

Zdjęcie Artykułu

W dniach 23-24 października 2015r. przedstawiciele Powiatu Ryckiego w ramach realizacji projektu „Wystaraj z biznesem - Promocja powiatu ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Turystyka Sportowa - społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju” w Poznaniu.

W trakcie spotkania nasz region reprezentowali przedstawiciele Biura Turystyki Szkolnej w Dęblinie: Ryszard Mikulski, Ryszard Bałabuch oraz Mirosław Błażejczyk.
 
Zakres tematyczny konferencji obejmował:
- Aktualne trendy turystyki sportowej ze szczególnym uwzględnieniem jej społeczno-ekonomicznych, kulturowych i ekologicznych skutków;
- Społeczno-kulturowe oddziaływania eventów sportowych na destynacje turystyczne;
- Wizerunek eventów sportowych i destynacji turystycznych w ich wzajemnych relacjach;
- Społeczno-kulturowy potencjał turystyki eventów sportowych;
- Turystyka sportowa w procesie kształtowania prozdrowotnego stylu życia;
- Zrównoważony rozwój a turystyka sportowa;
- Turystyka sportowa w mediach;
- Wolontariat w turystyce sportowej.
 
 
Uczestnictwo Powiatu Ryckiego w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Turystyka Sportowa - społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju” w Poznaniu było elementem realizacji projekt „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  Działanie 2.4 schemat B -  Marketing gospodarczy

Turystyka sportowa - ogólnokrajowa konferencja naukowa

Powrót