Tutaj jesteś Kultura i oświata Kalendarz imprez Czerwiec 2016

Kalendarz Imprez

11-04-2016

Czerwiec 2016

Zdjęcie Artykułu

KALENDARZ IMPREZ / UROCZYSTOŚCI KULTURALNYCH, SPORTOWYCH* I TURYSTYCZNYCH W POWIECIE RYCKIM

 

Festyn Rodzinny – lokalna

organizowana z okazji „Dnia Matki „ i „Dnia Dziecka”

Czerwiec 2016 r.

Plac przy budynku GOK w Ułężu

ZAPOiK – Biblioteka Publiczna

ZAPOiK – Gminny Ośrodek Kultury

interdyscyplinarny, rozrywkowy, integrowanie środowiska lokalnego, współudział dzieci
w przygotowywaniu i przebiegu festynu, kształtowanie uczuć, miłości i szacunku dla mam
i dzieci.

 

TAM NAD WISŁĄ W DOLINIE ..... 

24 czerwca  Stężyca n/Wisłą

 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Stężycy

Odpowiedzialni: Czerska Adela, Szponder Bogumiła Tel.81 8663037

Katarzyna Głowienka Tel. 818663089

Impreza plenerowa popularyzująca obrzęd Nocy Świętojańskiej skierowana do     

lokalnej społeczności rozpoczynająca cykl imprez letnich

 

Jubileuszowy Koncert Małej Rewii Tanecznej z okazji 15-lecia istnienia zespołu – lokalna

Miejski Dom Kultury w Dęblinie, czerwiec 2016 r. 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie, ul. 15 PP Wilków 32b,
08-530 Dęblin, mdkdeblin@op.pl 

Małgorzata Knieć-Sprawka, tel. 81 883 07 68

Koncert Jubileuszowy zespołu tanecznego działającego w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie.

 

Dni Dęblina 2016 – wojewódzka

teren miasta, 17-19 czerwca 2016 r. 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie, ul. 15 PP Wilków 32b,
08-530 Dęblin, mdkdeblin@op.pl 

Urząd Miasta Dęblin

Agata Osika-Kucharska, tel. 81 883 07 68 

Święto miasta, w trakcie którego odbywają się wystawy, pikniki i inne imprezy promujące miasto.

 

Festyn – „Anioł w Dęblinie” - lokalna 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie, 25.06.2016 r. 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie, ul. 15 PP Wilków 32b,
08-530 Dęblin, mdkdeblin@op.pl 

Agata Osika-Kucharska, tel. 81 883 07 68 

Impreza interdyscyplinarna

 

Dzień Animatora Kultury - Koncert „Najlepsi z najlepszych”

DATA I MIEJSCE IMPREZY

5.VI.2016r., Kino „Renesans”

ORGANIZATOR I OSOBA ODPOWIEDZIALNA (adresy i telefony)

M-G Centrum Kultury w Rykach (ul. Warszawska 11, tel. 081 8651616)

Os. Odp.: Joanna Zakrzewska 

CHARAKTER IMPREZY

Interdyscyplinarna 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

V edycja imprezy o zasięgu lokalnym, mająca na celu prezentację i konfrontację dorobku artystycznego młodych artystów - laureatów konkursów i przeglądów, ich promocję, integrację i wymianę doświadczeń 

 

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych „Rykowisko Live”

DATA I MIEJSCE IMPREZY

26.VI.2016r., Kino „Renesans”

ORGANIZATOR I OSOBA ODPOWIEDZIALNA (adresy i telefony)

M-G Centrum Kultury w Rykach (ul. Warszawska 11, tel. 081 8651616)

Os. Odp.: Kamil Polak

CHARAKTER IMPREZY

Muzyczna

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

Celem Przeglądu o zasięgu ogólnopolskim, jest prezentacja amatorskiego ruchu muzycznego, wymiana doświadczeń i gustów muzycznych oraz ocena zespołów przez profesjonalne jury. 

Powrót