Tutaj jesteś Kultura i oświata WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „100 LAT...

Aktualności - Kultura i oświata

01-06-2016

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „100 LAT HARCERSTWA W DĘBLINIE”

Zdjęcie Artykułu

AUTORSTWA HARCMISTRZ MAŁGORZATY IWANIEC ORAZ ŚRODOWISK INSTRUKTORSKICH 
I HARCERSKICH DĘBLINA „100 LAT HARCERSTWA W DĘBLINIE”

19 maja 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość- otwarcie wystawy fotograficznej  -
„100 lat harcerstwa w Dęblinie”. Autorem wystawy jest Harcmistrz Małgorzata Iwaniec, którą
w przygotowaniach wspierali harcerze i instruktorzy dęblińskich środowisk harcerskich.  Organizatorami wystawy byli: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „IGNIS” w Dęblinie , Miejski Dom Kultury w Dęblinie, Urząd Miasta Dęblin.

 Punktualnie o godzinie 12 00 na placu przed budynkiem Ośrodka rozpoczął się uroczysty apel ,w którym udział wzięli: seniorzy harcerskich pokoleń Dęblina, instruktorzy i harcerze z Lubina, Wrocławia i Strzelec Krajeńskich,  Stanisław Jagiełło- Starosta Powiatu Ryckiego, Beata Siedlecka -Burmistrz Miasta Dęblin, Waldemar Chochowski -Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, dyrektorzy dęblińskich placówek oświatowych, przedstawiciele Dowódców 1 Batalionu Drogowo Mostowego i 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie oraz mieszkańcy Miasta Dęblin.Złożono meldunki, poniesiono flagę państwową, wszyscy zebrani odśpiewali hymn harcerski  . 

Jolanta Kutera -dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przywitała przybyłych gości
i zaprosiła do wysłuchania programu artystycznego, po którym  nastąpiło otwarcie wystawy i przyszedł czas na wspomnienia, opowieści i wzruszenia. 

Część artystyczną i oprawę patriotyczną wystawy przygotowali, Chór Dziecięcy GRH „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” pod dowództwem Tadeusza Kucharskiego oraz harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „WARSZTACIAKI” i 39 Drużyny Harcerskiej „AZYMUT”, którym akompaniowali Podharcmistrz Michał Pastuszak i Podharcmistrz Jacek Rayski.

 

Z harcerskim pozdrowieniem,
CZUWAJ!
Podharcmistrz Paweł Jaraszek

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „100 LAT HARCERSTWA W DĘBLINIE”

Powrót