Tutaj jesteś Kultura i oświata Podsumowanie VI edycji powiatowego...

Aktualności - Kultura i oświata

10-10-2016

Podsumowanie VI edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego

Zdjęcie Artykułu

6 października 2016 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. W roku szkolnym 2015/2016 do Alertu przystąpiło 14 placówek oświatowych z naszego terenu, w tym: 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki.

Tegoroczne uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Dęblinie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Elżbieta Mitura – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Magdalena Woźniak – Z-ca Burmistrza Ryk, Małgorzata Grzechnik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach, Anna Wojdyła – Pawlak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Dęblin, Grażyna Rybak – Kierownik Oddziału Sanitarnego w Rykach.  W trakcie uroczystości wręczono dyplomy oraz informacje o przyznanych nagrodach rzeczowych i pieniężnych w konkursie. Nagrody ufundowali: Zarząd Powiatu w Rykach, Burmistrz Miasta Dęblin, Wójt Gminy Kłoczew oraz Burmistrz Ryk. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu w Rykach zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Należy podkreślić, że placówki biorące udział w konkursie w pełni zasłużyły na przyznane nagrody. Społeczność szkolna wszystkich biorących udział w Alercie placówek tworzyła swoją niepowtarzalną atmosferę alertową.
 
   Wyniki Konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:
Kategoria – szkoły podstawowe (do 100 uczniów):
 1. Zespół Placówek Oświatowych w Swatach
Kategoria – szkoły podstawowe (ponad 100 uczniów)
 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie
 2. Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach
 4. Zespół Szkół w Kłoczewie
 5. Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance
Kategoria – gimnazja
 1. Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 2. Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Bobrownikach
Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne
 1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Rykach
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie
 4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
 5. Zespół Szkół w Sobieszynie
Kategoria – ośrodki specjalne
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dęblinie
 
Część artystyczną podsumowania zapewnili gospodarze tj. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie.

Podsumowanie VI edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego

Powrót