Tutaj jesteś Kultura i oświata Powiatowe obchody Dnia Edukacji...

Aktualności - Kultura i oświata

14-10-2016

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Zdjęcie Artykułu

12 października br. w kinie „Renesans” w Rykach odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 

Przybyłych na uroczystość gości powitał Stanisław Jagiełło Starosta Rycki, wśród których był m.in.: Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, ks. kan. Krzysztof Czyrka – Dziekan Dekanatu Ryckiego, Stanisław Włodarczyk – Wicestarosta Rycki, Barbara Pawlak – radna Rady Powiatu, dyrektorzy szkół i poradni, a także nauczyciele i przedstawiciele samorządów uczniowskich.

Wyrazy uznania należą się wszystkim: dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi. Każdy, bowiem bez względu na stanowisko w szkole, w placówce oświatowej, w administracji, ma swój udział w kształtowaniu osobowości ucznia. Z pewnością nauczyciel podejmuje zadania najbardziej odpowiedzialne, często niełatwe, na nim przecież ciąży obowiązek przygotowania ucznia do egzaminów maturalnych i zawodowych. On musi zainteresować młodego człowieka swoim przedmiotem, dobierać różnorodne metody i środki, aby dotrzeć do niego, pomóc mu przezwyciężyć trudności w opanowaniu wiedzy, motywować go i wspierać – mówi Stanisław Jagiełło, Starosta Rycki –Wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty życzę wielu sił w wypełnianiu trudnych obowiązków pedagogicznych, powodzenia w realizacji ambitnych planów edukacyjnych, wychowawczych i administracyjnych, sukcesów w zdobywaniu kolejnych stopni awansu, a na co dzień pomyślności i wdzięczności uczniów.

 

Życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz osób związanych z oświatą złożył również Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za całokształt pracy pedagogicznej Starosta Rycki uhonorował następujących pedagogów:

Małgorzatę Łuszkiewicz – nauczyciela języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach;

Grzegorza Kornasa – nauczyciela przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach;

Marzenę Rozborską – nauczyciela przedmiotów zawodowych /budowlanych/ z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach;

Karola Zagożdżona – nauczyciela przedmiotów zawodowych /elektrycznych/ z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie;

Mariolę Sulimę – wicedyrektora, nauczyciela ekonomicznych przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody przyznane przez Starostę Ryckiego z okazji 120-lecia Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, które otrzymali:

Krzysztof Ślósarz -  dyrektor zespołu;

Maria Sokołowska - kierownik internatu;

Wojciech Niedziółka - nauczyciel historii, bibliotekarz.

Spotkanie było również okazją do wręczenia nagrody Starosty Ryckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.W II i III edycji rozpatrywania nagród Starosta Rycki postanowił uhonorować nagrodami pieniężnymi w kwocie 1000 zł następujące podmioty:

Miejski Dom Kultury w Dęblinie;

Koło Gospodyń Wiejskich w Ułężu

oraz osoby fizyczne kwotą 500 zł:

Małgorzatę Knieć-Sprawkę – instruktorkę z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie za twórczość artystyczną i edukację kulturalną. Założycielkę i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Dębliniacy” oraz Małej Rewii Tanecznej. Popularyzatorkę kultury ludowej, twórczynię wystaw edukacyjnych i etnograficznych dla dzieci i młodzieży. Za osiągnięcia i pracę na rzecz twórczości artystycznej i edukacyjnej odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Jerzego Kucharskiego – instruktora z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie za działalność fotograficzną. Od 1985 roku jest pracownikiem Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, jako instruktor fotografii, posiadający I kategorię instruktorską. Dwukrotnie odznaczany przez Ministerstwo Kultury odznakami: „Zasłużony Działacz Kultury” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

O oprawę artystyczną uroczystości zadbała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach, która w ramach odbywających się już od 5 lat Powiatowych Spotkań z Poezją, zaprosiła Piotra Selimę wraz z zespołem. Artysta związany jest z lubelskim środowiskiem artystycznym i zespołem Federacja (Lubelska Federacja Bardów).

 

Na zakończenie Starosta Rycki Stanisław Jagiełło przygotował dla wszystkich uczestników uroczystości słodką niespodziankę w postaci okolicznościowego tortu.

Powrót