Tutaj jesteś Kultura i oświata Wizyta delegacji powiatu ryckiego w...

Aktualności - Kultura i oświata

25-10-2016

Wizyta delegacji powiatu ryckiego w Irpieniu i Kijowie na Ukrainie

Zdjęcie Artykułu

W dniach 20-21 października 2016 r. wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska –Gąsiewska, członek zarządu Antoni Całka oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie Jolanta Kiebzak złożyli wizytę w Irpieniu (obwód kijowski) i Kijowie. To już kolejna wizyta delegacji powiatu ryckiego na Ukrainie. Współpraca ze stroną ukraińską zapoczątkowana została w roku 2012 podpisaniem umowy z włodarzami miasta Kowel.

Celem ostatniej wizyty u wschodnich sąsiadów było omówienie możliwości współpracy pomiędzy stroną polską (powiat rycki) a ukraińską (miasto Irpień), podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie a Ekonomicznym Koledżem w Irpieniu, dotyczącej wymiany młodzieży, praktyk zawodowych oraz wymiany wzajemnych doświadczeń i współpracy na płaszczyźnie kultury. Delegacja spotkała się z Prezydentem miasta Irpień i przedsiębiorcami, zainteresowanymi współpracą z polskimi firmami. W planie znalazło się również zwiedzanie miasta.

21.X.2016 r. dyrektorzy obu szkół: Ekonomicznego Koledżu w Irpieniu i Zespołu Szkól Zawodowych nr 1 w Dęblinie podpisali umowę o współpracy. Przedstawiciele Powiatu Ryckiego zostali bardzo ciepło przywitani przez gospodarzy. Przyjęli z rąk młodzieży tradycyjny ukraiński korowaj, obejrzeli szkołę, spotkali się i rozmawiali z uczniami.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska –Gąsiewska, członek zarządu Antoni Całka spotkali się z Prezydentem oraz władzami i pracownikami Urzędu Miasta Irpień oraz przedsiębiorcami, zaprezentowali oba powiaty, wymienili się doświadczeniami, obejrzeli miasto. W godzinach popołudniowych zwiedzili stolicę Ukrainy- Kijów.

Mamy nadzieję, że wizyta zaprocentuje w przyszłości i przyniesie korzyści obu stronom, polskiej i ukraińskiej.


Wizyta delegacji powiatu ryckiego

Powrót