Tutaj jesteś Kultura i oświata Powiatowe Uroczystości Upamiętniające...

Aktualności - Kultura i oświata

15-11-2016

Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 98. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zdjęcie Artykułu

11 listopada w Rykach odbyły się Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 98. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły się pokazem musztry wojskowej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Sobieszynie. Następnie w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach została odprawiona Mszą Św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Krzysztof Czyrka. Eucharystię poprzedził występ artystyczny zespołu śpiewaczego „Czerniczanki z Kapelą” Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem „ Bojownikom o Wolność Ojczyzny”.

Niepodległość to nie jest jednorazowe wydarzenie, dekret czy stronica z podręcznika historii. Niepodległość to wyraz naszej woli. To odpowiedź na pytanie: jakimi chcemy być Polakami, Patriotami, również tymi lokalnymi.  Niech każdy z nas w tym wspólnie malowanym obrazie, jakim jest Powiat Rycki, postawi swój choćby drobny, ale jasny akcent. A wtedy ten obraz – za rok, gdy się tu znów spotkamy – zajaśnieje jeszcze piękniejszym blaskiem lokalnej wspólnoty i jedności. Jeszcze raz oddając hołd twórcom Niepodległej Rzeczpospolitej pragnę zapewnić, iż dzieło ich będziemy kontynuować na miarę naszych umiejętności i dla dobra przyszłych pokoleń - powiedział w trakcie wystąpienia okolicznościowego Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, który przypomniał również historię walk wyzwoleńczych, jakie toczyły się w listopadzie 1918 r. na terenie Powiatu Ryckiego.

Uroczystości miały charakter patriotyczno-religijny z ceremoniałem wojskowym - wartą honorową, apelem pamięci oraz salwą honorową. Wartę pełnili również uczniowie „klasy wojskowej” z ZS w Sobieszynie. W geście upamiętnienia wydarzeń z 11 listopada 1918 r. pod pomnikiem „ Bojownikom o Wolność Ojczyzny” licznie przybyłe delegacje m.in. organizacji kombatanckich, władz samorządowych, organizacji politycznych, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół i zakładów pracy złożyły wieńce i wiązanki. Od społeczności powiatu ryckiego wieniec złożyli: ks. kanonik Krzysztof Czyrka - dziekan dekanatu ryckiego, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Stanisław Miłosz – członek Zarządu Powiatu, Tomasz Prządka – rady Rady Powiatu oraz Włodzimierz Nowak – radny Rady Powiatu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości mogli rozgrzać się gorącą wojskową grochówką przygotowaną przez Zespół Szkół w Sobieszynie.
 
                                                          PODZIĘKOWANIA                                        
Pragniemy gorąco i serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom uroczystości 98. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości za udział i uczczenie swoją obecnością narodowego święta. Dziękujemy:
 • Ks. kanonikowi Krzysztofowi Czyrce - dziekanowi Dekanatu Ryckiego oraz księżom prefektom za odprawienie mszy świętej i wygłoszenie homilii,
 • Pocztom Sztandarowym za uświetnienie uroczystości,
 • Kompanii Honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za apel pamięci, salwę i wartę honorową,
 • Zespołowi śpiewaczemu „Czerniczanki z Kapelą” za oprawę artystyczną uroczystości
 • Liturgicznej służbie ołtarza za asystę podczas Eucharystii,
 • Władzom parlamentarnym, samorządowym, organizacjom kombatanckim, politycznym, społecznym, zakładom pracy, uczelniom, placówkom oświatowym za udział i złożenie kwiatów,
 • Burmistrzowi Ryk Jarosławowi Żaczkowi za pomoc organizacyjną,
 • Komendzie Powiatowej Policji za porządek i bezpieczeństwo,
 • anu dyrektorowi Krzysztofowi Ślósarzowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie za pokazy, zabezpieczenie przemarszu oraz wystawienie warty honorowej i przygotowanie grochówki wojskowej,
 • Komendzie Hufca ZHP w Rykach, harcerzom za wystawienie warty honorowej i pomoc organizacyjną,
 • pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach za pomoc organizacyjną,
 • pracownikom Starostwa Powiatowego za udział i organizację uroczystości.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za uczestnictwo w uroczystości.
 
                          Przewodnicząca Rady Powiatu                       Starosta Rycki
                            Hanna Czerska-Gąsiewska                     Stanisław Jagiełło
Powrót