Tutaj jesteś Kultura i oświata Stypendia Prezesa Rady Ministrów 

Aktualności - Kultura i oświata

05-12-2016

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 

Zdjęcie Artykułu

30 listopada br. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom prezesa Rady Ministrów. W gronie 237 stypendystów z terenu województwa lubelskiego znalazło się 11 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat rycki.

Stypendium Premiera przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1/otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

2/ wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre

Warto zaznaczyć, że kandydata z danej szkoły opiniuje również Samorząd Uczniowski.

W gronie tegorocznych 237 stypendystów z terenu województwa lubelskiego znalazło się 11 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat rycki:

 • Monika Gągała Technikum Ekonomiczne ZSZ nr 2 w Rykach;
 • Klaudia Żaneta Jasek Technikum Gastronomiczne ZSZ nr 2 w Dęblinie;
 • Jakub Kopera Technikum Ekonomiczne ZSZ nr 2 w Dęblinie;
 • Marcin Kuźma Technikum Informatyczne ZSZ nr 1 w Ryki;
 • Patryk Sędowski Technikum Mechaniczne ZSZ nr 1 w Dęblinie;
 • Wioletta Justyna Soból Technikum Budowlane ZSZ nr 2 w Rykach;
 • Paweł Stachnio Technikum Mechaniczne ZSZ nr 1 w Rykach
 • Marika Stelmach Technikum Hotelarskie ZSZ nr 2 w Dęblinie,
 • Tomasz Studoł Technikum Elektryczne ZSZ nr 1 w Dęblinie;
 • Krystian Dominik Szewczyk I Liceum Ogólnokształcące w Rykach;
 • Wiktor Wardal II LO przy ZSZ nr 2 w Rykach 

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Co roku na ten cel przeznacza się ok. 11.000.000 zł. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r.

Foto: Kuratorium Oświaty w Lublinie

Galeria do obejrzenia pod adresem: http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=gal&id_gal=8149

Powrót