Tutaj jesteś Kultura i oświata Uczniowie Budowlanki nagrodzeni...

Aktualności - Kultura i oświata

27-12-2016

Uczniowie Budowlanki nagrodzeni podczas XVI Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich

Zdjęcie Artykułu

Uczennice Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach: Klaudia Cebula oraz Weronika Filipek zdobyły główne nagrody, a Agata Jaszczyk zajęła drugie miejsce w konkursie wiedzy o krajach UE podczas XVI Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich, który odbył się 9 grudnia 2016 r. w Lublinie. 


Zjazd zorganizował Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Lublinie w Lublinie Honorowy Patronat nad imprezą objęli Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski oraz Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

Tematem tegorocznego spotkania była tożsamość narodowa młodzieży w Unii Europejskiej i zagadnienia związane z międzynarodową solidarnością młodzieży.

W trakcie spotkania odbyły się ciekawe przedsięwzięcia, w tym min:

• debata z udziałem młodzieży, na temat poczucia tożsamości narodowej;
• prezentacja dotycząca możliwości, które stwarza współczesnej młodzieży członkostwo Polski w UE;
• warsztaty dla uczniów „Eurowizja – ja w UE”;
• konkursy z nagrodami. Zebranych powitała oraz wygłosiła słowo wstępne Agata Dziubińska-Gawlik

Wiceprezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań- Fundacja Nowy Staw w Lublinie. Głos zabrała również Monika Drąg – Dyrektor Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Lublinie, która zapoznała zebranych z działalnością swojej Instytucji, przedstawiła prezentację multimedialną zrealizowanych projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, skierowanych do młodzieży. Młodzież wzięła również udział w debacie na temat "Tożsamość narodowa młodzieży w dzisiejszej UE". Celem debaty było stworzenie młodym ludziom okazji do wyrażenia swojej opinii na temat tego jak oni i ich rówieśnicy odbierają/postrzegają współczesną sytuację. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach "Eurowizja - ja w UE", które polegały na wspólnym opracowywaniu pomysłów na zachęcanie młodzieży do interesowania się sprawami swoich społeczności lokalnych i angażowali się w działalność pozalekcyjną. Dla nauczycieli - opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich przygotowano seminarium kontaktowe podczas, którego nauczyciele uczestniczący w Zjeździe mieli okazję porozmawiać, wymienić się poglądami/opiniami na różne tematy, nawiązać współpracę, pomyśleć wspólnie o przedsięwzięciach które mogliby wspólnie realizować.
Powrót