Tutaj jesteś Kultura i oświata Projekt „Nowoczesne ośrodki...

Aktualności - Kultura i oświata

17-01-2017

Projekt „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” oceniony pozytywnie

Zdjęcie Artykułu

Projekt „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” złożony przez Powiat Rycki, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Wniosek został złożony w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 599 771,13 zł, w tym kwota wnioskowanego dofinansowania: 2 972 352,67 zł.

Celem głównym projektu jest „Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie ryckim”. Cel pomocniczy to „Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”.

W ramach projektu zaplanowano modernizację pracowni i warsztatów szkolnych oraz zakup wyposażenia dla ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie.
Powrót