Tutaj jesteś Kultura i oświata "Żyj trzeźwo i zdrowo"- Festyn...

Aktualności - Kultura i oświata

05-06-2017

"Żyj trzeźwo i zdrowo"- Festyn profilaktyczny 2017

Zdjęcie Artykułu

25.05.2017 roku na osiedlu Masów w Dęblinie, przy siedzibie OSP Masów odbył się Festyn profilaktyczny połączony z grą terenową. Uczestnikami imprezy byli uczniowie wszystkich poziomów szkół dęblińskich oraz gminy Stężyca i Bobrowniki.

Podczas gry terenowej, której trasę wyznaczono ulicami osiedla, zorganizowano 8 punktów kontrolnych, na których uczestnicy rozwiązywali różne zadania wymagające wiedzy na temat choroby alkoholowej i mechanizmów uzależnień. Zadania te rozgrywane były drużynowo. W drodze losowania utworzono 8 pięcioosobowych drużyn, mieszanych wiekowo: po 2 uczestników z danej szkoły podstawowej oraz po 1 zawodniku z gimnazjum, ze SOSW oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Festyn rozpoczął się przy siedzibie OPS i Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej gdzie uczniowie zostali uroczyście przywitani przez gospodarzy obiektu i pracowników PP-P. Po krótkiej integracji młodzieży w powstałych drużynach wszyscy wyruszyli na trasę biegu.

Każdej drużynie towarzyszył opiekun, który czuwał nad bezpieczeństwem dzieci. Punkty kontrolne młodzież musiała odszukać w terenie w oparciu o przygotowaną przez organizatorów mapę.  Stojący na punktach pedagodzy przekazywali drużynie kartę pracy, na której znajdowały się różne zdania. Uczestnicy musieli na przykład "na gorąco" wymyślić ciekawe hasło antyalkoholowe, rozwiać krzyżówkę, wskazać na schemacie części ciała człowieka, które degraduje alkohol, uporządkować chronologicznie opisy faz uzależnienia. Należało też, posługując się odpowiednim wzorem obliczyć stężenie alkoholu we krwi oraz stworzyć "receptę" na zdrowe, dobre życie bez używek.

Po przejściu przez wszystkie punkty kontrolne młodzież ponownie spotkała się przy OSP. Drużyny przekazały karty pracy do jury. W czasie obrad jury, do którego zaproszono Beatę Siedlecką - Burmistrza Miasta Dęblin, Grażynę Szczepaniak – przewodniczącą MKRPA, Monikę Kośmińską - kierownika OPS, Barbarę Bochyńską - członka MKRPA, a także przedstawicieli RKA „Krokus” w Dęblinie, młodzież mogła  zregenerować siły częstując się pizzą i napojami. W tej zabawie wszyscy okazali się wygrani, ponieważ wszyscy wykazali się wiedzą na temat uzależnień i dużą pomysłowością w rozwiązywaniu poszczególnych zadań. Wszyscy otrzymali więc nagrody: kubeczki wypełnione słodyczami i gratulacje od Pani Burmistrz i pozostałych członków jury.

Duży wkład w organizację przedsięwzięcia miała MKRPA, dzięki której pozyskano fundusze oraz Prezes OSP Sebastian Bargiełowski  i pracownik Telecentrum  – Łukasz Pastuszka którzy udostępnili lokal , wiaty na świeżym powietrzu i nagłośnienie. Gra terenowa została przygotowana z inicjatywy „Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych”, a za jej organizację i przebieg odpowiadali pracownicy PP- P w Dęblinie. Warto wspomnieć, że inicjatywy takie stały się już ponad dziesięcioletnią tradycją w pracy PP-P i są organizowane z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, obchodzonego, co roku w ostatni poniedziałek przed Wielkanocą.  

 opr. Maria Fal -Kamińska
 pedagog PP-P w Dęblinie
 

 

Powrót