Tutaj jesteś Kultura i oświata Uroczyste wręczenie aktów mianowania...

Aktualności - Kultura i oświata

06-09-2017

Uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom

Zdjęcie Artykułu

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”

28 sierpnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ryckiego.

11 i 12 lipca 2017 r. pięciu nauczycieli przystąpiło do egzaminu, który zakończył się pozytywnym rezultatem dla wszystkich.

Ważnym punktem spotkania było złożenie ślubowania przez nauczycieli. Starosta Rycki Stanisława Jagiełło wraz z Wicestarostą Stanisławem Włodarczykiem oraz Małgorzatą Grzechnik naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sprawa Społecznych wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego, które otrzymali:

  1. Pani Ewa Wałach - nauczyciel języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach
  2. Pani Anna Niedźwiedzka - nauczyciel biologii Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
  3. Pani Małgorzata Zagożdżon - pedagog szkolny w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
  4. Ks. Piotr Hawryluk - nauczyciel religii  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach
  5. Pan Mariusz Wojtaś - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy awansu oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

Uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom

Powrót