Tutaj jesteś Kultura i oświata Stypendium Starosty Ryckiego za...

Aktualności - Kultura i oświata

07-09-2017

Stypendium Starosty Ryckiego za wybitne wyniki w nauce

Zdjęcie Artykułu

4 września br. podczas inauguracji nowego roku szkolnego w szkołach, dla których organem prowadzący jest powiat rycki zostały wręczone stypendia Starosty Ryckiego za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Aby ubiegać się o stypendium, kandydaci musieli w poprzednim roku szkolnym osiągnąć średnią ocen na świadectwie końcowym co najmniej 5,0 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego, 4,8 w technikum, a w zasadniczej szkole zawodowej 4,5 oraz otrzymać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Ponadto uczniowie ubiegający się o stypendium  musieli udokumentować sukcesy na olimpiadach przedmiotowych, zawodowych lub w konkursach na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

W tym roku na stypendia Powiat Rycki przeznaczył ze środków własnych 23 400 zł. Przyznając nagrody finansowe dla wybitnych uczniów, chcemy jeszcze bardziej zmotywować młodzież do większych aspiracji edukacyjnych i twórczych – mówi Starosta Rycki Stanisław Jagiełło – sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim czy krajowym są najlepszą wizytówką i promocją Powiatu Ryckiego. Poprzez tą nagrodę chcemy zachęcić wszystkich uczniów do stawiania sobie ambitnych założeń i celów edukacyjnych, których realizacja przyniesie wymierne korzyści zarówno dla nich samych jak i dla całego regionu.


Lista uczniów, którym przyznano stypendium Starosty Ryckiego za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/17

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

1

Karol Iwan

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

2

Emil Sągol

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

3

Adrian Łukasik

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

4

Bartosz Pękala

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

5

Volodymyr Buts

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

6

Michał Morawski

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

7

Marcin Pieńkosz

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

8

Patryk Sędowski

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

9

Bartłomiej Fijołek

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

10

Szymon Wasilewski

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

11

Kacper Charkot

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

12

Mateusz Sergiel

I LO w Rykach

13

Patrycja Sycha

I LO w Rykach

14

Patrycja Stępnicka

I LO w Rykach

15

Ilona Ochnik

I LO w Rykach

16

Anna Kania

I LO w Rykach

17

Martyna Łukasiak

I LO w Rykach

18

Mariusz Maciak

I LO w Rykach

19

Olga Osial

I LO w Rykach

20

Weronika Jędrys

I LO w Rykach

21

Agata Kępka

I LO w Rykach

22

Małgorzata Bogusz

ZSZ Nr 2 w Dęblinie

23

Paweł Grzebalski

ZSZ Nr 2 w Dęblinie

24

Anna Kamińska

ZSZ Nr 2 w Dęblinie

25

Zuzanna Świderska

ZSZ Nr 2 w Dęblinie

26

Dominika Mazur

ZSZ Nr 2 w Dęblinie

27

Weronika Wróbel

ZSZ Nr 2 w Rykach

28

Piotr Bichta

ZSZ Nr 2 w Rykach

29

Andżelika Stachnio

ZSZ Nr 2 w Rykach

30

Monika Gągała

ZSZ Nr 2 w Rykach

31

Julia Krekora

ZSZ Nr 2 w Rykach

32

Alicja Gajaszek

ZSZ Nr 2 w Rykach

33

Agata Jaszczyk

ZSZ Nr 2 w Rykach

34

Magda Olek

ZSZ Nr 2 w Rykach

35

Olga Głodek

ZSZ Nr 2 w Rykach

36

Diana Łysoń

ZSZ Nr 2 w Rykach

37

Milena Ostrzyżek

ZSZ Nr 2 w Rykach

38

Emilia Walasek

ZSZ Nr 2 w Rykach

39

Paweł Stachnio

ZSZ Nr 1 w Rykach

Stypendium Starosty Ryckiego za wybitne wyniki w nauce

Powrót