Tutaj jesteś Kultura i oświata W Zespole Szkół w Sobieszynie...

Aktualności - Kultura i oświata

27-09-2017

W Zespole Szkół w Sobieszynie powstanie Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Zdjęcie Artykułu

W 2014 r. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie uzyskał dofinansowanie z programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” i dokonał przebudowy zabytkowego budynku szkoły. W ramach realizacji projektu wykonano elewację zewnętrzną budynku, strop poddasza oraz wymieniono stolarkę okienną.

W lipcu 2017 r. rozpoczęto rozmowy, aby część budynku Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego użyczyć Województwu Lubelskiemu na stworzenie w Sobieszynie Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

W dniu 21 września odbyło się kolejne spotkanie w/s realizacji wyżej wymienionego projektu. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Ślósarz - Dyrektor Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, Justyna Jędruch - Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Małgorzata Grzechnik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych i Krzysztof Pomarkiewicz – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu.

Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przekazał informację, że Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z dnia 5 września 2017 r. wyraził zgodę Zespołowi Lubelskich Parków Krajobrazowych na zawarcie pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Ryckim umowy użyczenia. Umowa obejmie część nieruchomości oznaczonej nr 1359/8 wraz z budynkiem Zespołu Szkół im. Kajetana Hr. Kickiego w Sobieszynie na realizację przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zadania pod nazwą: „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Sczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej.

 

 

 

 

W Zespole Szkół w Sobieszynie powstanie Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Powrót