Tutaj jesteś Kultura i oświata Ślubowali na Sztandar szkoły…

Aktualności - Kultura i oświata

05-10-2017

Ślubowali na Sztandar szkoły…

Zdjęcie Artykułu

4 października 2017 roku wszyscy uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zebrali się w auli szkolnej na uroczystości ślubowania.

Po wprowadzeniu sztandaru nastąpiło powitanie osób zgromadzonych na uroczystości, po czym głos zabrała Dyrektor Jolanta Kiebzak, która przybliżyła uczniom historię nadania szkole sztandaru i imienia bohaterskiego Generała Franciszka Kleeberga. Pani dyrektor przypomniała, że 19 kwietnia 1986 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie dołączył do szacownej rodziny Kleebergowskiej przyjmując za patrona Generała Franciszka Kleeberga. Mówiła, że wybór takiego patrona, choć oczywisty, nie był ani łatwy ani prosty, zważywszy na sytuację społeczno-polityczną lat osiemdziesiątych XX wieku. Determinacja, praca i starania całej społeczności szkolnej i rodziców, z pomocą lokalnych zakładów pracy i szkół doprowadziły do zatwierdzenia przez władze oświatowe kandydata na patrona. W dniu nadania imienia Komitet Rodzicielski i okoliczne zakłady pracy przekazały szkole okazały sztandar. Ten, który dziś młodzież będzie ślubowała. Mówiła też o tym, że od 1986 roku szkoła stara się uczestniczyć we wszelkich działaniach, wydarzeniach, obchodach, konkursach związanych z generałem Franciszkiem Kleebergiem i Samodzielną Grupą Operacyjną „Polesie”. Szkoła posiada Salę Tradycji poświęconą SGO „Polesie” i jego dowódcy. W kolejne rocznice walk stoczonych przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” uczniowie i nauczyciele wraz ze sztandarem uczestniczą w uroczystościach rocznicowych organizowanych w Kocku, Adamowie, Serokomli, Turzystwie, Kalinowym Dole i w Woli Gułowskiej. Ponadto poczet sztandarowy szkoły uczestniczy we wszystkich ważnych obchodach rocznic i świąt państwowych, przede wszystkim w obchodach rocznicy urodzin i śmierci Generała.

Powiedziała też , że my, żyjący na początku XXI wieku, niezmiennie jesteśmy dumni z tego wyboru. Wierzymy, że również przez nasze starania pamięć ta, choć już bardziej odległa w czasie to jest i nadal będzie żywa. Następnie rozpoczęła się ceremonia ślubowania na sztandar, podczas której pierwszoklasiści zobowiązali się do przestrzegania najważniejszych życiowych i szkolnych wartości. Zgromadzeni mogli także usłyszeć krótką cześć artystyczną o patriotycznym charakterze, przygotowaną przez młodzież klas starszych. Scenariusz przygotowała Urszula Kostyra i Teresa Kowalska, oprawę muzyczną Małgorzata Radomska, a o dekorację zadbała Anna Strumnik. Młodzież złożyła zgodnie z tradycją wiązankę pod popiersiem bohaterskiego generała w głównym holu szkoły.

 

Ślubowali na Sztandar szkoły…

Powrót