Tutaj jesteś Kultura i oświata Podsumowanie VII edycji powiatowego...

Aktualności - Kultura i oświata

11-10-2017

Podsumowanie VII edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego

Zdjęcie Artykułu

6 października 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. W roku szkolnym 2016/2017 do Alertu przystąpiło 17 placówek oświatowych z naszego terenu, w tym: 5 szkół podstawowych, 5 szkół gimnazjalnych, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie oraz 6 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki.

Tegoroczne uroczystości odbyły się w Centrum Ogrodniczym Daglezja na Zielonej w Rykach. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Elżbieta Mitura – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Alicja Sieg – przedstawiciel Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitrano – Epidemiologicznej w Lublinie, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Magdalena Woźniak – Z-ca Burmistrza Ryk, Grażyna Rybak – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rykach, Elżbieta Dadas – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Rykach, Waldemar Strigl – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin.  W trakcie uroczystości wręczono dyplomy oraz informacje o przyznanych nagrodach w konkursie. Nagrody ufundowali: Zarząd Powiatu w Rykach, Burmistrz Miasta Dęblin, Wójt Gminy Kłoczew oraz Burmistrz Ryk. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu w Rykach zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Należy podkreślić, że placówki biorące udział w konkursie w pełni zasłużyły na przyznane nagrody. Społeczność szkolna wszystkich biorących udział w Alercie placówek tworzyła swoją niepowtarzalną atmosferę alertową.


  Wyniki Konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Kategoria – szkoły podstawowe (do 100 uczniów):

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Swatach 
  Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi
 3. Zespół Placówek Oświatowych w Owni

Kategoria – szkoły podstawowe (ponad 100 uczniów):

 1.  Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance

Kategoria – gimnazja:

 1. Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 2. Gimnazjum w Zespole Szkół w Kłoczewie
 3. Gimnazjum w Zespole szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rykach
 4. Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Bobrownikach
 5. Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Rykach
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie
 4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
 5. Zespół szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach
  Zespół Szkół w Sobieszynie

Kategoria – ośrodki specjalne:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dęblinie

Część artystyczną podsumowania zapewniły uczestniczki Ognista Muzycznego w Rykach, natomiast ekologiczny poczęstunek Koło Fascynacji Kulinarnych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach. Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach.


Starosta Rycki składa podziękowania za aktywne włączenie się placówek oświatowych w realizację działań alertowych w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony i promocji zdrowia; samorządom lokalnym oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za ufundowanie nagród, właścicielom Centrum Ogrodniczego Daglezja na Zielonej za udostepnienie tak pięknego miejsca oraz wszystkim  tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości podsumowania VII powiatowej edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego.  

Podsumowanie VII edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego

Powrót