Tutaj jesteś Kultura i oświata Konferencja podsumowująca...

Aktualności - Kultura i oświata

23-10-2017

Konferencja podsumowująca działalność Sieci doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zdjęcie Artykułu

W dniu 3 października 2017 r. odbyła się Konferencja podsumowująca działalność Sieci doskonalenia zawodowego nauczycieli „Współpraca z rodzicami” działającej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach. Koordynatorami Sieci byli: Alicja Kuchnio, Mirosława Brasławska-Haque i Beata Rudnik. W Sieci uczestniczyli nauczyciele ze szkół Powiatu Ryckiego. Spotkania w ramach Sieci odbyły się cyklicznie od czerwca 2016 roku do września 2017 roku. Miały one charakter szkoleniowo-warsztatowy.

Koncentrowały się wokół tematyki efektywnego porozumiewania się z rodzicami, organizowania i prowadzenia atrakcyjnych dla rodziców wywiadówek, skutecznych form i metod pracy z nimi. Szkolenia prowadzili pracownicy Poradni wspierani przez doradców metodycznych z Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz nauczycieli bibliotekarzy współpracujących Bibliotek Małgorzatę Pataj i Wojciecha Niedziółkę. Istotnym punktem Konferencji był wykład dr Małgorzaty Sitarczyk na temat: Kompetencje interpersonalne nauczycieli jako podstawa budowania relacji z rodzicami, stanowiący podsumowanie omawianych zagadnień podczas realizacji Sieci.

W wyniku całorocznej pracy nauczycieli powstała publikacja „Nauczyciele i rodzice – partnerzy w wychowaniu dziecka”. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią zbiór wypracowanych praktycznych rozwiązań dotyczących relacji z rodzicami. Opierają się one o specjalistyczną literaturę z tego zakresu, ale są także efektem wieloletnich i bogatych doświadczeń wychowawców, uczestników Sieci.

W bieżącym roku szkolnym planujemy zorganizowanie kolejnej sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli z Powiatu Ryckiego nt. „Nałogowe zachowania uczniów”. Chętnych nauczycieli prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach (tel. 81/ 865 26 40) do 30 października 2017r.

 

 

W imieniu organizatorów
Mirosława Brasławska-Haque
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach

Konferencja podsumowująca działalność Sieci doskonalenia zawodowego nauczycieli

Powrót