Tutaj jesteś Kultura i oświata Pierwsze dni niepodległości…

Aktualności - Kultura i oświata

06-11-2017

Pierwsze dni niepodległości…

Zdjęcie Artykułu

11 listopada 1918 r. w Compiegne podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dla Polski jak i kilku innych państw koniec I wojny światowej, oznaczał odzyskanie niepodległości. W tym roku obchodzimy 99 rocznicę tamtych wydarzeń, obchodząc również, ustanowiony decyzją Sejmu RP, Rok Józefa Piłsudskiego.

Dzięki archiwom cyfrowym, możemy prześledzić, jak te listopadowe dni zostały odnotowane w prasie z 1918 r.

Poniedziałek 11 listopada 1918 rok:

Komendant

Komendant powrócił! Wieść radosna gruchnęła wczoraj od rana po całej Warszawie (…) Powrócił w chwili przełomowej, w dniu, w którym ostatnia wybiła już godzina na czyn i działanie, w dniu, w którem naród wyczerpany długiem oczekiwaniem, uznawał, że nie może dłużej trwać w bezczynności i że musi bezwłocznie przystąpić do rozstrzygnięć decydujących o losie Ojczyzny

Kurier Poranny, Warszawa 11 listopada 1918, s. 1

Odezwa i rząd Daszyńskiego

Obywatele (…) Nie jesteśmy już sami! Przed nami kroczy Ten, któremu oddaliśmy siły nasze i nasz posłuch, Budowniczy narodu i jego pierwszy Żołnierz. Na rozkaz Jego stańcie wszyscy do szeregów, obywatele, żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej. (…) Wiara nasza ziściła się przyszedł dzień zwycięstwa.

Komendant Piłsudski otrzymał wczoraj Lublina list od prezesa Tymczasowego Rządu Ludowego Ignacego Daszyńskiego, z oświadczeniem, że Daszyński poddaje się wszystkim decyzjom komendanta

Nowa Gazeta, 11 listopada 1918, s. 1

Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 11 listopada 1918

Po utworzeniu rządu narodowego w którego ręce Rada Regencyjna (…) władzę państwową złoży, bryg. Józef Piłsudski władzę wojskową będącą częścią władzy państwowej, temuż narodowemu rządowi, obowiązuje się złożyć

Monitor Polski, 12 listopada 1918, s. 1

Tworzenie Rządu Narodowego

Wczoraj Komendant Piłsudski konferował z przedstawicielami wszystkich partii politycznych (…) Rada Regencyjna wysłała depesze do Prezydium Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie (a także o identyczne treści od Koła Polskiego w Poznaniu i Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu- przyp. W.N.) (…) Wzywamy przedstawicieli wszystkich stronnictw do Warszawy w celu utworzenia Rządu Narodowego

Ziemia Lubelska, 12 listopada 1918, s. 1

A w Dęblinie

Na granicach opuszczonych przez najeźdźców Polski, szerzy się mord i po pożoga (…) Lwów, przemyśl, cała Galicja Wschodnia, Podlasie błagają o pomoc (…) Nie wolno nam tracić, ani chwili, bo wróg zaleje cały kraj, korzystając z naszej słabości. W Dęblinie formuje się 4-ty pułk piechoty (PUŁK CZWARTAKÓW). Wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat zgłaszają się do dowództwa Twierdzy w Dęblinie, gdzie będą przeglądali przez komisję lekarską i wcieleni do oddziałów (…) do broni- póki czas.

Łuczyński major i dowódca Twierdzy, Dorociński, Kapitan, Dęblin 24 listopada 1918

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna dysponuje wieloma publikacjami opisującymi proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Warto również sięgnąć po książki autorstwa Piłsudskiego i Dmowskiego, a także biografie opiewające życie i działalność architektów niepodległości wśród, których oprócz wyżej wymienionych nie możemy zapominać o Paderewskim, Witosie i innych. Odrębna grupa książek, która nie może zostać pominięta przy okazji obchodów Roku Józefa Piłsudskiego dotyczy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r, i nierozerwalnie związanego z naszym regionem „manewru znad Wieprza”. 9pełny katalog książek dostępny jest na stronie www.pbpryki.pl)

Wojciech Niedziółka

 

Zdjęcie Józefa Piłsudskiego pochodzi z publikacji Portrety oficerów I Brygady i działaczy politycznych dostępnej w domenie publicznej serwisu Biblioteki Narodowej polona.pl

 

 

 

 

Powrót