Tutaj jesteś Kultura i oświata Powiat rycki pozyskał środki na...

Aktualności - Kultura i oświata

14-11-2017

Powiat rycki pozyskał środki na dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy

Zdjęcie Artykułu

10 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Ryckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej powiatu ryckiego do potrzeb rynku pracy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Dyrektor Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Kloc, Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, Wicestarosta Stanisław Włodarczyk, Skarbnik Powiatu Aneta Działa oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele bezpośrednio odpowiedzialni za realizację projektu w poszczególnych placówkach.

Po podpisaniu umowy Starosta Stanisław Jagiełło podziękował wszystkim, dzięki którym powstał projekt: chciałbym podziękować dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy będą realizować projekt, Wicestaroście Stanisławowi Włodarczykowi, Pani Skarbnik Anecie Działa i Pani Naczelnik Małgorzacie Grzechnik za solidną merytoryczną pracę, dzięki której dziś możemy świętować sukces – podpisanie umowy na kolejny projekt z udziałem środków zewnętrznych. Przeszło 8 200 000 zł na szkolnictwo zawodowe to niebagatelna suma, dzięki której uczniowie naszych szkół będą lepiej przygotowani do wykonywania zawodu, a przez co bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

 

Wicemarszałek Grzegorz Kapusta również wyraził uznanie dla zespołu pracującego przy tworzeniu projektu: powiat rycki jest jednym z najmniejszych w województwie lubelskim, ale jednocześnie jednym z najprężniej działających na rzecz pozyskiwania środków unijnych. Projekty przygotowane przez samorząd powiatowy zawsze są ambitne, świetnie przygotowane, a co za tym idzie wysoko oceniane. Jestem przekonany, że przy tak doświadczonym zespole również realizacja projektu będzie znakomita, a jego efekty przyniosą wymierne efekty zarówno dla uczniów jak i pracodawców.

Okres realizacji projektu od 01.01.2018 do 30.09.2020

 

Budżet projektu

 

Całkowita wartość projektu: 8 270 724,69 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 7 030 115,98 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 830 000,00 zł

 

Cel główny projektu to wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów i 60 nauczycieli z 8 ośmiu szkół zawodowych w powiecie ryckim, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

 

Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększenie współpracy 8 szkół z pracodawcami,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów,
 • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 60 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • poprawa warunków nauczania w 8 szkołach poprzez wyposażenie 32 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Rezultatem projektu będą:

 • uczniowie odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadający wiedzę o nowoczesnych technikach i technologiach w swoim zawodzie, posiadający uzupełniającą wiedzę i umiejętności zawodowe, dodatkowe uprawnienia zawodowe, doświadcz zawodowe u pracodawców,
 • nauczyciele zawodu posiadający doświadczenie zawodowe, zaktualizowaną wiedzę i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

 

Szkoły objęte projektem:

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:
  1. Technikum Mechaniczne;
 2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach:
  1. Technikum Budowlane,
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie:
  1. Technikum Mechaniczne,
  2. Technikum informatyczne;
 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie:
  1. Technikum Ekonomiczne,
  2. Technikum Gastronomiczne,
  3. Technikum Hotelarskie.

Powiat rycki pozyskał środki na dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy

Powrót