Tutaj jesteś Kultura i oświata OBCHODY 100-LECIA ZWIĄZKU...

Aktualności - Kultura i oświata

29-11-2017

OBCHODY 100-LECIA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W RYKACH

Zdjęcie Artykułu

25 listopada 2017 r. odbyły się obchody 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rykach. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Adam Sosnowski Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Janusz Różycki członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP oraz Prezes Oddziału Powiatowego Ziemskiego w Lublinie,

przedstawiciele władz samorządowych: Stanisław Jagiełło Starosta Rycki, Stanisław Włodarczyk Wicestarosta Rycki, Jarosław Żaczek Burmistrz Ryk, Magdalena Woźniak Zastępca Burmistrza Ryk, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz innych instytucji z terenu powiatu ryckiego, byli Prezesi Oddziału ZNP w Rykach, członkowie Zarządu Oddziału, Prezesi Ognisk, członkowie Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz pozostali członkowie ZNP zrzeszeni w Oddziale Ryki.

Otwarcia uroczystości dokonała Prezes Oddziału ZNP w Rykach Jadwiga Baran, która poprosiła o wysłuchanie bądź odśpiewanie hymnu Związku Nauczycielstwa Polskiego, który napisał Stefan Zaleski w 1906 roku do muzyki Karola Kurpińskiego / „Warszawianka” – 1831”/. Następnie wspomniała, że właśnie takie uroczystości pozwalają ocalić od zapomnienia sylwetki nauczycieli, działaczy związkowych, którzy odegrali w oświacie i działalności ZNP niezwykłą rolę, często z narażeniem życia, kiedy to organizowali m in. tajne nauczanie.

Na wstępie Pani Prezes Oddziału ZNP w Rykach serdecznie powitała wszystkich obecnych na uroczystości.

Kolejnym punktem programu, była prezentacja multimedialna na temat 100- letniej historii Ryckiego Oddziału ZNP w Rykach przedstawiona przez Katarzynę Wójcik Wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Rykach. W prezentacji wspominała tych, którzy na naszym terenie położyli podwaliny związkowości i którzy w historii nauczycielstwa zapisali się złotymi zgłoskami. Nie zabrakło również wspomnień i kartek z kronik i odniesienia do czasów współczesnych.

W kolejnym punkcie uroczystości Pani Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP złożyła podziękowanie Prezes Jadwidze Baran za szczególną pracę na rzecz Związku, a Adam Sosnowski Prezes Okręgu Lubelskiego wręczył dyplom uznania i w ciepłych słowach życzył Koleżance Prezes następnych 100 lat w zdrowiu i nieustannym zaangażowaniu.

Za szczególną pracę na rzecz Związku i oświaty Złotą Odznaką ZNP uhonorowane zostały: Aneta Jeżewska z Ogniska ZNP w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach i Alina Rodak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach.

Podziękowania i kwiaty za szczególną pracę na rzecz Związku otrzymali: Ludwik Kuchnio, Zbigniew Lipski, Tadeusz Czerniejewski i Marek Kępka.

Prezes Jadwiga Baran nie zapomniała o swoich poprzednikach - byłych Prezesach Zarządu Oddziału ZNP w Rykach: Danucie Błachnio, Mariannie Nowaczyk, Krzysztofie Wojewodzie, Grażynie Piskorskiej, Krystynie Grudniak i Danucie Jeżewskiej, którzy otrzymali podziękowania i kwiaty za aktywną pracę na rzecz ZNP.

Miłym akcentem było również wręczenie podziękowania i upominku Marcinowi Grzybowi członkowi ZNP z Ogniska ZNP w Zespole Szkół Oświatowych w Grabowie Szlacheckim za osiągnięcia sportowe. Pan Marcin corocznie od 2013 roku reprezentuje Oddział Ryki w Ogólnopolskich Mistrzostwach Nauczycieli i pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym zajmując czołowe lokaty.

Następnie nadszedł czas, aby oddać głos zaproszonym gościom. Jako pierwszy zabrał głos Adam Sosnowski Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, który nawiązał do obecnej sytuacji w oświacie. Poinformował o niekorzystnych zmianach w Karcie Nauczyciela, które mogą pogorszyć zawodową sytuację nauczycieli. Pogratulował Prezes Jadwidze Baran wspaniałej pracy na rzecz Związku i życzył dalszej owocnej pracy.

Gratulacje, życzenia i wyrazy uznania za dotychczasowe dokonania Związku na rzecz oświaty i środowiska nauczycielskiego wyrazili obecni na uroczystości przedstawiciele lokalnych władz samorządowych - ludzie, z którymi działacze związkowi współpracowali i współpracują na co dzień. W gronie ściśle współpracujących z ryckim oddziałem ZNP jest samorząd powiatu ryckiego, który na uroczystości reprezentowali: Stanisław Jagiełło Starosta Rycki i Stanisław Włodarczyk Wicestarosta Rycki. Przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu wręczyli na ręce Jadwigi Baran bukiet kwiatów i okolicznościowy dyplom grawerowany oraz złożyli serdeczne życzenia wszystkim byłym i obecnym działaczom Związku: „W imieniu Rady i Zarządu Powiatu gratulujemy wyjątkowego Jubileuszu 100-lecia Ryckiego Oddziału Związku Nauczycieli Polskich. Życzymy pomyślności w realizacji kolejnych działań w służbie polskiej oświaty, które przyczynią się do dalszego jej rozwoju. Niech przy Państwa udziale szkoły stają się najlepszym miejscem rozwoju uczniowskich talentów. Miejcie ambitne cele, a wymaganiom nich towarzyszy wsparcie, wytrwałość i wiara w skuteczność wyzwań”.

Jarosław Żaczek Burmistrz Ryk i Magdalena Woźniak Zastępca Burmistrza Ryk przekazali na ręce Prezes Związku wygrawerowaną tabliczkę   pamiątkową. Burmistrz gratulował pięknego Jubileuszu, złożył życzenia dalszej owocnej współpracy i wielu, wielu tak wspaniałych Jubileuszy.

Janusz Różycki Prezes Oddziału Powiatowego Ziemskiego w Lublinie pogratulował Pani Prezes i Zarządowi oraz złożył najserdeczniejsze życzenia, kontynuowania dalszej pracy w tej trudnej rzeczywistości. Wręczył również na ręce J. Baran kwiaty i wygrawerowaną tabliczkę pamiątkową.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne Zespołu Tańca Ludowego Ryki pod kierunkiem Małgorzaty Franczak i zespołu wokalnego „ Przyjaciele Przedszkola” pod kierunkiem Joanny Gąski.

Katarzyna Wójcik / Starostwo Powiatowe w Rykach

 

 

Powrót