Tutaj jesteś Kultura i oświata Powiat Rycki pozyskał środki na...

Aktualności - Kultura i oświata

02-01-2018

Powiat Rycki pozyskał środki na przystosowanie budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci

Zdjęcie Artykułu

Kolejny wniosek przygotowany przez Powiat Rycki otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. Przedsięwzięcie pod nazwą „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytnie 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”, którego łączna kwota wynosi 1 921 183, 83 zł, otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 633 006, 26 zł. Pozostałą kwota w wysokości 288 177, 57 zł stanowi wkład własny Powiatu Ryckiego do projektu. Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu miało miejsce 21 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach.

Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej przewiduje remont infrastruktury technicznej tj.: instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej. Ponadto zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe wewnątrz oraz zewnątrz budynku m.in. montaż nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej, murowanie nowych ścian działowych czy obsadzanie nadproży.

W ramach przebudowy budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wychowawczo – opiekuńczą zaprojektowany został także plac zabaw oraz miejsca parkingowe. Część garaży znajdujących się przy budynku zostanie rozebranych, a te które pozostaną będą wyremontowane na potrzeby pomieszczeń gospodarczych. W miejscu po rozebranych budynkach garażowych zostanie wybudowana wiata drewniana. Zostaną wykonane nowe drogi do ruchu kołowego oraz chodniki piesze, a od strony ulicy zostanie wykonane nowe ogrodzenie.

Ponadto projekt obejmuje instalację systemów monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń, wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt ułatwiający opiekę / aktywizację użytkowników oraz zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych (stacja telemedyczna).

Grupą docelową placówki są dzieci i młodzież wymagające wsparcia opiekuńczo - wychowawczego z powodu częściowego lub całkowitego braku opieki rodzicielskiej lub też z powodu niedostosowania społecznego. W placówce będzie mogło przybywać 14 podopiecznych.

Obecnie brak placówki opiekuńczo - wychowawczego na terenie Powiatu powoduje konieczność lokowania dzieci w innych powiatach i województwach, co negatywnie oddziałuje na ich poziom bezpieczeństwa, wpływa na proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, jak również na działania mające na celu eliminację dysfunkcji rodziny. Konieczność przystosowania się do nowego środowiska oddalonego od najbliższego otoczenia negatywnie oddziałuje na zaspokajanie potrzeb opiekuńczych i wychowawczych. Istotnym problemem jest również rosnąca liczba dzieci w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, co wiąże się z ponoszeniem coraz to wyższych opłat za pobyt dzieci w innych placówkach. Rosnące koszty bieżące są jedną z przyczyn braku wystarczających środków finansowych na samodzielną (bez udziału dofinansowania) budowę placówki opiekuńczo - wychowawczego przez Powiat Rycki.

Poniżej przedstawiamy wizualizację obiektu po modernizacji

 

Powiat Rycki pozyskał środki na przystosowanie budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej

Powrót