Tutaj jesteś Kultura i oświata Informacja o ogłoszeniu Programów...

Aktualności - Kultura i oświata

03-01-2018

Informacja o ogłoszeniu Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

Zdjęcie Artykułu

„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz „Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci”.

Informujemy, że zostały ogłoszone Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami  w kraju” oraz „Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci”.

Głównym celem programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów.

Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 200 tys. zł można uzyskać m.in. na działania o charakterze remontowym i konserwatorskim obiektów grobownictwa wojennego, także zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

  1. samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia  21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2017, poz. 972 i 1086);
  2. organizacje pozarządowe;
  3. jednostki samorządu terytorialnego;
  4. uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;
  5. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

„Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci” to program, którego strategicznym celem jest wspieranie samorządów w zapewnieniu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

O dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę nad miejscami pamięci, którego dotyczy wniosek

Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 200 tys. zł można uzyskać m.in.  na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscu pamięci czy na zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.

Termin naboru wniosków: 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Finansowanie i mecenat/ Programy Ministra/.

W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Powrót