Tutaj jesteś Kultura i oświata Sieć współpracy i samodoskonalenia...

Aktualności - Kultura i oświata

04-05-2018

Sieć współpracy i samodoskonalenia zawodowego nauczycieli

Zdjęcie Artykułu

W dniu 24.04.2018 r. odbyło się oficjalne podsumowanie i zakończenie sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli „Dziecko z zaburzeniami mowy w przedszkolu i szkole”, prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dęblinie.

Przybyłych gości serdecznie powitała Dyrektor Poradni, Magdalena Piechota, dziękując za tak liczne przybycie. Na spotkaniu pojawiła się Pani Małgorzata Grzechnik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach, jak też Dyrektorzy niektórych placówek z Dęblina. Miłym akcentem było uhonorowanie Pani Beaty Kursy – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dęblinie nie tylko za umożliwienie realizacji sieci na terenie tejże placówki, ale również serdeczne przyjęcie i bieżącą pomoc organizacyjną. Podziękowania trafiły także do osób prowadzących i tworzących sieć, a więc członków Grupy Wsparcia dla Logopedów, jak też uczestników, bez których zaangażowania i ciekawości poznawczej działania w sieci nie byłyby możliwe.

Przedstawiona przez Panią Magdalenę Piechotę prezentacja zakreśliła ramy i rozmach przedsięwzięcia. Ponad 60 uczestników z 16 różnych placówek działających na terenie całego powiatu ryckiego, 3 grupy szkoleniowe oraz mnogość zagadnień poruszonych podczas spotkań jednoznacznie niosły przekaz, iż zainteresowanie nauczycieli rozwijaniem swoich kompetencji jest żywe. Efekty działania sieci będą odnosić się nie tylko do jej adresatów - nauczycieli, poprzez poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń mowy, lepszą znajomość sygnałów niepokojących w rozwoju psychoruchowym dziecka, czy usprawnienie komunikacji rodzic – nauczyciel - poradnia, ale przede wszystkim do dzieci.

Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli

Powrót