Tutaj jesteś Kultura i oświata Wychowanek Internatu ZSZ Nr 1 im....

Aktualności - Kultura i oświata

07-05-2018

Wychowanek Internatu ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Szymon Golik wyróżniony w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.

Zdjęcie Artykułu

W dniu 15 marca 2018 r. podopieczni z Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach: Szymon Golik, Dawid Malesa i Piotr Kęczkowski pod opieką wychowawczyni pani Ewy Jeżewskiej wzięli udział w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim zorganizowanym dla wychowanków burs i internatów z województwa lubelskiego.

Jego celem było zainteresowanie młodzieży historią Polski,
a w szczególności postacią marszałka. Nad przygotowaniem młodzieży czuwały wychowawczynie Ewa Jeżewska i Maria Mazurek. Z przyjemnością zawiadamiamy, że Szymon Golik zdobył
w niniejszym konkursie wyróżnienie, zaś Dawid Malesa i Piotr Kęczkowski otrzymali dyplomy za udział. Serdecznie gratulujemy !
Konkurs zorganizowały Bursa Szkolna Nr 2 oraz Bursa Szkolna Nr 6 z Lublina, a wzięło
w nim udział 37 zawodników z 16 placówek. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Lubelska Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Partnerami organizacyjnymi byli: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, Klub Batlionowy Batlionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady część polska w Lublinie oraz Związek Piłsudczyków Oddział Lublin. Pośród gości honorowych
na uroczystości wręczenia nagród pojawili się: Pan Artur Pawłowski starszy wizytator KO
w Lublinie, Pan Zdzisław Niedbała przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina, Pan por. Roman Koper reprezentujący Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady część polska
w Lublinie, Pan kpt. Wiesław Bodo Związek Piłsudczyków RP.

Konkurs

Powrót