Tutaj jesteś Kultura i oświata Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii...

Aktualności - Kultura i oświata

07-05-2018

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Zdjęcie Artykułu

24 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach odbył się finałowy etap XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego.

Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do pogłębiania i aktualizowania wiedzy o integracji europejskiej, o kulturze, historii, tradycjach państw Europy, oraz powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach, konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ryckiego. Instytucjami patronującym i wspierającymi merytorycznie konkurs były : Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.
Fundatorem nagród w konkursie był Starosta Powiatu Ryckiego Pan Stanisław Jagiełło.
W etapie finałowym konkursu wzięli udział  finaliści wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych, które odbyły się 26 marca 2018 r.
Arkusze testowe z pytaniami do etapu finałowego konkursu zostały przygotowane przez Panią Grażynę Piskorską - Dyrektora Studiów Podyplomowych Lubelski Szkoły Wyższej w Rykach.
Nad prawidłowym przebiegiem etapu finałowego konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
1/ Przewodnicząca : Pani Grażyna Piskorska – Dyrektor Studiów Podyplomowych Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.
2/ Pani Ewa Stonio - metodyk , ekspert Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego
Nauczycieli w Puławach. 
3/ Pani Katarzyna Rosołowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach.
4/ Pani Marta Pataj – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.
Laureatami Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej zostali:
I miejsce – Jan Pawłasek, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.
II miejsce – Adrian Borkowski , Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie.
III miejsce – Wojciech Kubak, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.
Wyróżnienia:
1/ Szymon Gałązka, Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie
2/ Izabela Jaraszek - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.
V-ce Starosta Powiatu Ryckiego Pan Stanisław Włodarczyk wręczył nagrody laureatom konkursu, natomiast wszystkim uczestnikom dyplomy za udział w konkursie.

Konkurs

Powrót