Tutaj jesteś Kultura i oświata 140 rocznica śmierci Kajetana hr....

Aktualności - Kultura i oświata

26-06-2018

140 rocznica śmierci Kajetana hr. Kickiego

Zdjęcie Artykułu

22 czerwca 1878 r. umarł Kajetan hr. Kicki, który „…mocno przekonany o tem, że jedynie dążność ku bezwzględnemu dobru Bogu przede wszystkim podobać się może…”- cały swój majątek przeznaczył na cele dobroczynne.

Dzięki Jego testamentowemu zapisowi powstała w Sobieszynie-Brzozowej -szkoła, a na Modrzewiowej Górze dobudowano do kaplicy grobowej Rodziny Kickich- okazały kościół.
 
W 140 rocznicę śmierci dobroczyńcy, ks.proboszcz Parafii w Sobieszynie Grzegorz Tomaszewski odprawił uroczystą Mszę św. w której liczny udział wzięli przedstawiciele społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego, a także parafianie. Podczas liturgii ksiądz proboszcz wielokrotnie podkreślał, doniosłość święta, tak ważnego dla społeczności szkolnej i parafialnej. Jesteśmy spadkobiercami, pięknego dzieła zapoczątkowanego światłym zapisem Kickiego, wynikającego z okazanej przez Niego miłości do bliźniego i tak jak Eliasz przygotował swojego następcę Elizariusza, tak my jesteśmy spadkobiercami postępowych idei Kickiego – podkreślał.
 
Po uroczystej Mszy św, uczestnicy nabożeństwa zapalili światła pamięci przy krypcie nagrobnej kryjącej doczesne szczątki RODZINY KICKICH, za których zgodnie z testamentowym zapisem odprawione zostało „solenne nabożeństwo” 
 
Wojciech Niedziółka
 

140 rocznica śmierci Kajetana hr. Kickiego

Powrót